Pierre van Hauwe een Delftse Vlaming wordt op 12-01-1920 geboren in Terneuzen.
Hij groeit op in een gezin waar muziek een grote rol speelt en hij weet dat aan ons over te brengen ook al zijn we maar tienermeiden.
Zijn liefde voor muziek, maar zeker zijn enorme passie om ons te leren samen te musiceren heeft ons leven heel erg verrijkt .
In 1946 komt Pierre naar Delft en wordt o.a. dirigent van de St. Hippolytus parochie en muziekleraar op diverse scholen.
In 1946 wordt hij de oprichter en dirigent van het Delfts Madrigaalkoor.
In 1960 wordt hij directeur van de Stedelijke Muziekschool.
Hij is de promotor van het Orff-Schulwerk en de oprichter van de Stichting Orff-werkgroep Nederland.
Verder stimuleert hij de A.M.V.lessen in het basisonderwijs.
Hij maakt met het koor en met de orkesten van de muziekschool diverse reizen over de wereld om concerten te geven.
Hij reist de wereld over om muziek onderricht te geven en er zijn diverse muziekscholen naar hem vernoemd.
In Ghana werkt hij met gehandicapte kinderen .
Ook als componist is hij bekend daarbij denken we o.a. aan :

Kerstspel : Het Godskind - Historische opera Geertruida van Oosten - Magnificat - Declamatorium Poorters van Delft hoort ! en Cantaca Vitae - Missa Festiva - Muziek voor de jeugd en het zonnelied van Franciscus.
Van zijn hand verschijnen diverse geschriften en hij is de stimulator van o.a. de Volkszangdag en Elckerlyc in Delft.

Pierre van Hauwe schrijft en bewerkt ook veel muziek en liedjes voor ons waaronder veel volksliederen.

Helaas is onze oprichter en dirigent 25-06-2009 overleden.