Waar in groen fluwelen grachten
Delft zichzelf weerspiegeld ziet
Waar de grijze slanke toren
Oprankt ,hoog in 't luchtgebied
Waar de kunstzin in 't verleden
Bruggen welfde zonder tal
klinken onze jonge stemmen ; D M K gaat bovenal !


Stad,waarin naast nijv're handen
Wetenschap zich koos en woon
Delft,dat ongerept bewaarde
't Vroeger-eeuwse stedenschoon
Gaarne roemen wij uw grootheid
En uw pracht,maar het liefs van al
Zingen onze jonge stemmen; D M K gaat bovenal !


Jeugd en blijheid wonen samen
Geven 't leven schoner klank
Zang en spel naast Godsvertrouwen
Voeren ons tot vreugd en dank
Opgewekt en blij van harte
Wat er ook nog komen zal
Jub'len wij met blijde stemmen; D M K gaat bovenal