lustrum

Dit jaar zou een grote activiteit van het koor vragen. Dit jaar gaan we op tournee naar Frankrijk en België. Enkele radio concerten zijn er te verzorgen. We vieren ons eerste lustrum. De beste beentjes moeten worden voorgezet, maar… dat kunnen de Madrigalen. En daarom gaan we dit nieuwe jaar vol goede moed van start op naar successen.

Zaterdag 6 januari
Het eerste succes is er al gauw. Voor de K.R.O. verzorgen we een programma samen met een fanfare gezelschap De Echo.
Wij zongen:

 A  Adoramus te
 B  Duo Seraphim
 C  Si vous m,aimez
 D  In these delightful pleasant groves
 E  In den hemel is ene dans
 F  Schoon lieveken
 G  Celle qui a demande
 H  Bella Bionda
 I  Golden slumbers
 J  Now is the month of maying

Dinsdag 23 januari
Een donateurconcert met het volgende programma:

 1  Celle quim,a demandé
 2  L, amour de moi
 3  Bella Bionda
 4  Quatiro cavai
 5  Golden Slumbers
 6  Now is the month of maying
   Jan Danckaarts zingt liederen van Schubert
 en dan weer het Madrigaalkoor:
 7  Stabat Mater van Pergolesi
   Pauze 
 8  In the pleasant groves
 9  Si vous m, aimer
 10  Vesper koor
 11  Negro Spirituals
    Swinglow
    Deep river
   Jan Danckaarts zingt aria's en wij gaan verder met:
 12  Opera Cavalerreria Rusticana Mascagni
 Openingskoor 
 A casa,a casa
 Opera Faust    Gounod
 Openingskoor
 Valse
 Opera Troubadour   Verdi
 Kloosterkoor
 Opera La Traviata    Verdi
 Choeur des Bohemiens
 Brindisi  (met tenor solo)
   

Dinsdag 13 februari
Een grote trip, naar België. Om 15.00 uur vertrekken we voor een concert aldaar. Zo zag de uitnodiging eruit.

Geachte heer/mevrouw,

Het Davidsfonds heeft een bijzonder voorrecht U en Uw familie te vergasten op een Buitengewone Concertavond gegeven door het Delfts Madrigaalkoor uit Nederland op dinsdag 13 februari om 20.00 uur in de schouwburg Casino. Dit koor gaf in 1950 een 15 tal radioconcerten, o.a. te Brussel, Bern, Geneve, Parijs, Hilversum en elders. Te Hasselt zal het bij zijn eerste optreden alhier een Schitterend Programma aanbieden van Nederlandse, Franse, Zwitserse volksliederen, polyfone werken, negro spirituals en diverse operafragmenten. We hebben voor deze prestatie maar een zin: het was volmaakt.
(Directeur van Radio Brussel)

Opdat het festijn in ieders bereik zou liggen, hebben wij de inkomprijs zo laag mogelijk gehouden: 15 fr. voor de leden en 5 fr. opleg voor niet-leden. Daarna beleefde het koor weer de jaarlijkse hoogspanning,de voorbereiding voor de tournee. Voorbereidingen thuis……in de garderobe… tijdens de repetities en die zijn niet mis.
Dit jaar zullen we optreden in:
   Vlodrop zaalconcert
   Luik  zaalconcert
   Remiremont zaalconcert
   Strasbourg  radioconcert
   Saint Die zaalconcert
   Parijs  radioconcert
Een tournee met een groots programma.

Hier een brief van onze directeur aan ons:

Beste meisjes,

Voor de derde keer staat ons een groot tournee te wachten.Een tournee dat het slot is van ons eerste lustrum. Veel hebben we beleefd en veel geleerd in de afgelopen 5 jaren en het is een opmerkelijk resultaat, dat we nu weer en dergelijke reis kunnen maken. Onze gezamenlijke inspanning heeft dit mogelijk gemaakt en daarom hoop ik en wens ik dat de komende reis een uiting zal zijn van deze inspanning.Want al maken we deze reis dan ook voor plezier, hoofdzaak is weer: zingen!!!! Onze concerten zijn onze eerste en voornaamste zorg en we mogen over de reis niet tevreden zijn, als dat niet in orde is. Meisjes ik reken weer op jullie. Vorige reis heb ik ontelbare keren jullie attent gemaakt op het sparen van je stem, nu heb ik me voorgenomen het niet een keer te roepen maar… laat het dan ook niet nodig zijn (voor de kenners onder ons bij het lezen van deze zin hierboven kun je alleen maar glimlachen) (redactie)
Verder denken we steeds weer aan de stelregel die ik jullie altijd voorgehouden heb: Maak het op de eerste plaats een ander gezellig. Volg gewillig en zonder kritiek ook als jouw mening is de voorschriften van de leiding, en wanneer ieder zich inspant bovenstaande regel in de komende dagen toe te passen zal de reis een succes en een genot worden.
De directeur.

Een van de programma’s tijden de reis in Remiremont

 1  de Kadulletjes
 2  Schoon lieveken
 3  Sneeuwwit vogeltje
 4  L, amour de moi
 5  Celle qui m, a demandé
 6  Golden slumbers
 7  Bella Bionda
 8  L, Álpée
 9  Colin
 10  Stabat Mater
 11  Adoramus Te
 12  Surgons Jesu
 13  Si vous m’aimez
 14  Glee
 15  My bonny lass
 16  Our holiday
 17  Jubilate
 18  Choeur des Vepres
 19  Troubadour
 20  La Traviata
 21  Spinnelied vliegende Hollander

Maandag 26 maart 
tourneeConcert Vlodrop

Dinsdag 27 maart
Optreden Luik

Woensdag 28 maart 1951
Concert in Remiremont

 

 

 

tournee

Vrijdag 30 maart 1951
Zongen we voor de radio in Strasbourg

Zaterdag 31 maart
Concert in Saint Dié

Zondag 01 april
We zongen we voor de radio in Parijs.

Donderdag 12 april
programmaWe treden weer op in Delft. Er is een concert met medewerking van Jules de Corte. Ons programma is:

 1  De Kadulletjes
 2  Het Kwezeltje
 3  Sneeuwwit vogeltje
 4  Celle qui m,a demandé
 5  Golden Slumbers
 6  Quattro cavai
 7  Colin
 8  Madeleine
   Jules de Corte speelt werken van Schubert, Rachmaninoff en Chopin

1

Vrijdag 27 april
Doelen festival 1951 vanwege Delftse culturele week. Er wordt een gecombineerd concert gegeven door Het Delfts Madrigaalkoor en Die Delftsche Sanghers om 20.00 uur in de Stads Doelen. Dit is wat wij zongen die avond:

 West Europese Volksliederen.
    Het kwezelken
    Sneeuwwit vogeltje
    Celle qui
    Quattro cavai
    Colin
    Le chagrin de Madeleine
 Daarna zingt het mannen koor, en vervolgens wij met:
    Adoramus Te
    Duo Seraphin
    Ik weet een vraukin
    Mignonne
 Vervolgens weer de mannen en dan wij weer met:
    Glee
    My bonny lass
    Our  Holiday

Woensdag 11 juni, donderdag 12 juni en vrijdag 13 juni en zaterdag 14 juni
We werken weer mee aan het jaarlijkse Elckelyc ofwel Den Spiegel der salicheyt van Elckerlyc.Onder regie van Johan de Meester. Toneelgroep: Nederlandse comedie met medewerking van o.a. Ton Lutz, Henk van Ulsen, Han Bentz van den Berg, en Ank van de Moer enz.

1Bericht van de Burgemeester van Delft over ons eerste lustrum:

5 Jaar Madrigaalkoor!
Het Delftse Madrigaalkoor heeft alle reden om zijn eerste lustrum niet onopgemerkt te laten voorbijgaan. Het is er in de vijf jaren van zijn bestaan in geslaagd een vooraanstaande plaats in te gaan nemen in onze stad. Ik denk hierbij niet in de eerste plaats aan de alleraardigste manier waarop de uniform geklede leden van het koor zich presenteren-hoewel ik ook daarvoor graag mijn waardering uitspreek, maar vooral aan het gehalte van wat zij ten beste geven. Ik wil zeker niet de schijn wekken, dat ik mij op dit terrein een bevoegde beoordelaar waan, maar men behoeft niet muzikaal geschoold te zijn om te kunnen vaststellen, dat de zang van het koor op een hoog pijl staat. Daarvan hebben zich tijdens de opvoeringen van Elckelyc stadgenoten en niet stadgenoten kunnen overtuigen.
Het Madrigaalkoor neemt een belangrijke plaats in, in het culturele leven van onze stad en daarom is bij dit lustrum een woord van gelukwens voor het koor en zijn leider op zijn plaats. Ik voeg hieraan toe de wens, dat het koor in de komende vijf jaar er in zal slagen zijn positie te handhaven en zo mogelijk nog te versterken.Burgemeester
  De Burgemeester van Delft
  Mr.G.E. van Walsum.

Zondag 9 september
Lustrum viering.
09.00 uur gezongen H Mis in de St Hippolytus kerk tot intentie van de Leden en Donateurs van het koor. Het jongens en mannenkoor zongen de prachtige mis Christus Ree van Hendrik Andriessen. Daarna hadden we een zeer feestelijk ontbijt op de Koornmarkt. Sfeervol en gezellig werden hier redevoeringen gehouden in besloten kring. 14.30 tot 16.00 uur: Receptie in de Foyer van de Stads Doelen, ingang Doelen Kino. Deze werd druk bezocht en er was veel aandacht van de krant en er waren veel telegrammen.receptie

Maandag 10 september
Om 20.00 uur feestavond voor de leden met hun ouders en verloofden en genodigden. In de Stads Doelen. Door het oudercomité werd aan het koor een typemachine en aan de directeur een vulpenhouder aangeboden. Gelijktijdig met verfrissingen en versnaperingen werden er heel wat voordrachten gedaan, zelfs een hele revue: vijf jaar D.M.K. , die heel gezellig was en waarbij bijna iedereen een rake duw kreeg. Het slot was een grote verloting met mooie prijzen…… de kosten van deze avond waren er ook weer uit.

Pa e Anneke LindemanDonderdag 20 september
Om 20.00 uur Concert in de Stads Doelen. Programma o.l.v. Pierre van Hauwe met medewerking van Annie Mey, sopraan en aan de vleugel Ton Kramer.

 1  West Europese volksliederen
  A  In de hemel is enen dans (Ned.)
  B  Sneeuwwit vogeltje (Ned.)
  C  Celle qui          (Fr.)
  D  Puisque Robin  (Fr.)
  E  Sulla Riva    (It.)
  F  La lavandera  (It.)
  G  L, alpée       (Zwit.)
  H  Colin    (Zwit.)
   Intermezzo door Annie Mey
 2  Stabat Mater
      No 1-5-6-7-12
 3  Moderne werken voor vrouwenkoor.
     A Le Rossignol
     B ’t Avondt
     C Priere du soir
   Pauze
 4  Franse en Engelse Chansons en Madrigalen
     A Si vous m, aimez
     B Au joly jeu
     C Mignonne
     D My bonny lass
     E My dainty darling
     F My holliday
   Intermezzo door Annie Mey
 5  Succesliederen van het eerste lustrum
    Mariaklokje    1946-1947
    Gebet    1947-1948
    Madeleine  en Spinnelied  1948-1949
    Quattro cavai en Deep River 1949-1950
    Vesperkoor en    1950-1951
    Cavalleria Rusticana 

Zaterdag 22 september
18.40-19.00 uur Radioconcert Hilversum 1 voor een uitzending van de VARA.

Donderdag 4 oktober
20.00 uur. Onderwijl was de dag aangebroken van ons groot jubileum concert. Een stampvolle Doelenzaal luisterde naar een prachtig gecombineerd concert met het Delfts Symfonie orkest en een Mannenkoor en we kregen weer geweldige recensies in de krant. Na de pauze het Delfts Madrigaalkoor en het R.K. Mannenkoor dirigent Pierre van Hauwe:

 1  Ave Maria
 4 stemmig gemengd koor a capella 
 2  Adoramus te Christe
 4 stemmig gemengd koor a capella
 3  Slavenkoor uit de opera Nabucco
 6 stemmig gemengd koor en orkest
 4  Komm Holder Lenz
 4 stemmig gemengd koor en orkest
 5  Sei nur gnadig
 Soli, koor en orkest
   Solisten:Anneke Lindeman-Frans van Zuylen-Jan van Zuylen

Kaarten voor concert á f 1, - belasting inbegrepen. Plaatsbespreking 10 cent per plaats. Donateurs hebben recht op 25% op de toegangsprijs voor beide avonden.

Vrijdag 12 oktober
20.00 uur. Het Delfts Madrigaalkoor mocht zijn medewerking verlenen aan een bijeenkomst ter herdenking van het 30 jarig bestaan der federatie van Delftse reclasseringsinstellingen. Tussen de sprekers Zijne Excellentie Mr H Mulderije, minister van justitie en Professor Dr H van Rooy o.f.m. Hoogleraar te Utrecht mochten wij optreden.

November 1951
Een brief van de grote baas aan de meisjes.

Beste meisjes,

Even enkele mededelingen: Wegens de vele verzuimen van donderdag avond, (hier over straks meer) komen hier de repetitie tijden:
Vandaag vrijdag 19.00 uur stem 2 en om 20.00 uur stem 1
Dinsdag 19.00 uur stem 3 en 4
Donderdag 19.30 uur allemaal voor grote repetitie.

Gisteren hebben we besloten om Jopie Kools met een st Niklaascadeautje te verrassen, breng op de eerste repetitie iets mee. (minstens een dubbeltje) Eind januari zingen we in Terneuzen en Hulst, hierover straks meer. En nu ik toch in de pen geklommen ben heb ik nog iets meer, lang uitgesteld, maar nu kan ik niet meer wachten. Deze brief doe ik juist in een enveloppe omdat het een interne zaak van het koor is waar niemand wat mee te maken heeft. Ik hoor al genoeg aan alle kanten of het koor niet meer bestaat. Wat ik echter schrijf is in het belang van het koor hoe velen het ook kritisch op zullen nemen. Vorige week heb ik nog gewaarschuwd dat ik nog eens iets zou zeggen dat vlijmscherp door het koor zou gaan en nu gaat het erdoor maar in het belang van het koor. De laatste vergadering heeft bewezen dat jullie allen het koor willen handhaven. Ik ga over die vergadering niet praten maar trek er toch mijn conclusie uit. Hoe durven leden kritiek te hebben op anderen, wanneer juist hun eigen gedrag zo schandalig is. Gooi niet met een steen naar een ander die voor jezelf bedoeld is, want dat werkt als een boemerang. Enkele voorbeelden van mijn misnoegen ?????
Vandaag op de repetitie 3 weken voor een uitvoering 24 verzuimen, met een boodschap 13 leden (en hen treft geen schuld) zonder boodschap 11. De repetitie van 19.00 uur begon om 19.15 uur. De repetitie was voor 24 leden bestemd en een kwartier te laat waren er al 8. De repetitie van 19.30 uur bestemt voor 60 begon een kwartier te laat met 29. De ernst van de repetitie was ver beneden peil en voor de ernstige leden een ergernis. En het zijn niet de meisjes die wel eens flink mopperen maar juist de middenmoot de slampampers die zich op sleeptouw laten nemen. Een ander het werk laat doen en alleen maar achterom iets durven zeggen. Snertleden zijn dat!!!!
Vele van jullie zeggen dat ik ze anders aan moet pakken, maar van hen zijn er ook velen die juist zeer beledigd zouden zijn als ik juist hen zou aanpakken. Dan is er niets van waar en de wereld te klein, en van mij deugd er dan geen cent meer (daar mag je dan ook gelijk in hebben ook). Al vochten jullie enkele weken geleden voor jullie vereniging, als het zo doorgaat bloed het koor langzaam dood, door schuld van de slappelingen en niet van hen die wel eens in de oppositie zijn. Ik weet dat ik nu vlijmscherp ben en ik hoop dat zij, die er zich niets van aan behoeven te trekken mij niet verkeerd begrijpen. Maar jullie die het zich moeten aantrekken blijf niet op sleeptouw hangen wordt een goed lid of ga er af en werp geen steen naar een ander die voor jezelf bedoeld is.
Meisjes deze brief is werkelijk in belang van ONZE vereniging.
Tot op de repetitie, 
    De directeur.

(Ja ja ik had beloofd over het wel en “wee” van het koor te schrijven red.)

Dinsdag 18 december
Donateurconcert o.l.v.Pierre van Hauwe. Piano Ton Kramer. Met medewerking van A Venderbos en L.Voogd piano

 1  Het Volkslied
   A Als de grote klokke luidt
   B Komt vrienden in het ronde
   C l, Amour de moi
   D Golden Slumbers
   E Sulla Riva
 2  Het kerstlied
   A Ai ziet de sterren gloren
   B Pastre pastresso
   C Entre le boeuf
   D Weinachts-cantate
 3  Het Motet
   A Duo Serephim
   B Surgens Jesu
 4  Het Chanson en Madrigaal
   A Au joly jeu
   B La belle aronde
   C My dainty darling
   D My bonny lass
 5  Het klassieke lied
   A Jubilate
   B Du Hirte Israëls
   C Vesperkoor

hele koor

Balans 1951

 

Eerste sopraan  Tweede sopraan
 1  Gien Andela     1  Corrie v Adrichem 
 2  Anneke Lindenman  2  Aga Bender
 3  Riet de Ridder  3  Bep Andela
 4  Gre Vrijmoed  4  Jo v/d Bos
 5  Connie Wilmink  5  Leila Buzing
 6  Hilda Hilkhuizen  6  Lies Engelen
 7  Leny v/d Berg  7  Cis v Zon
 8  Annie Meyer  8  Thea Kuipers
 9  Corrie v Rijt  9  Toos Linthorst
 10  Jopie Warning  10  Miep Langeveld
   Corrie Waser  11  Miep Onderwater
     12  Anneke Baraber
     13  Ria Schulten
     14  Nel Turkenburg
   Aspirant leden  
    Tonnie Gerbrands 
    Co Holstein
    Annie Mustert 
   Aspirantleden 
     Nel Snelders
     Jo Schaareman
 Eerste alt  Tweede alt
 1  Toos v Dam  1  Door Blom
 2  Bien Frehé  2  Corrie v Etten
 3  Joop Hulsing  3  Toos v Heteren
 4  Hannie Kersbergen  4  Nel de Groot
 5  Loes v Leeuwen  5  Trees Middelkoop
 6  Gré de Vreede  6  Riet Nooyen
 7  Co Langeveld  7  Annie v Rijt
     8  Annie Lausberg
     9  Jopie Kools
     10  Annie van Veen
   Aspirant-leden
   Wil Schenkels 
   Annie van Heteren 
   Aspirant-leden
     Annie v Zon
     Trudie Beuman