Zondag 19 januari
Vandaag staan we weer op de planken van de Stads Doelen.
De katholieke Filmaktie organiseert een filmavond en als programma zingen wij het volgende:

 1  Daar was een sneeuwwit vogeltje  volkslied
 2  Heer geef ons kracht  volkslied
 3  Allen zwijgen  canon
 4  Mariaklokje  F. Engelhart
 5  Gebet  C.M. von Weber
 6  Perette en de melkkan  H. van Tussenbroek

Het was weer een geslaagde uitvoering en al zijn het maar kleine uitvoeringen, iedere keer als we voor het voetlicht treden vermeerderd dit onze populariteit en dat hebben we toch ook nodig.

Zaterdag 22 februari
Vandaag schrijft het archief het volgende;
In de maanden januari en februari is er door het koor hard gewerkt. Dit kwam hoofdzakelijk doordat de meeste meisjes niet naar school hoefden door kolen gebrek. In de St. Agnes school werd het te koud om te repeteren en daarom gingen we naar de jongens school op de Raam. Maar toen ook daar geen kolen meer waren was onze laatste toevluchtsoord de Jongelingen Congregatie. Daar werd heerlijk gestookt en soms was het er wel eens te warm.
22 februari was een glorieuze dag voor ons koor want de eerste grammofoon opname werd gemaakt. Meneer Meyer die de opname maakte vertelde ons, dat als het lichtje aan ging alles stil moest zijn want dan draaide de band al. De tonen werden aangegeven, alles werd stil, het lichtje ging aan en we zongen uit volle borst Perette. We hadden de eerste keer als proef beschouwd maar het werd al meteen opgenomen. Toen we even hadden gewacht hoorden wij onszelf zingen wat een vreemde gewaarwording was.
We zongen verder nog: Perette, Maria klokje, Communielied Jesu dulcis, Jesu Rex, daar was een sneeuwwit vogeltje en die winter is verganghen. Twee nummers op een plaatje. We mochten ook voor onszelf bestellen en sommige deden dat zelfs voor mensen in Indië en Amerika. Het Madrigaal legden zo onbewust het eerste contact met het buitenland. Maar toen wisten we nog niets van de komende buitenlandse triomfen in de volgende jaren.

Zondag 23 februari.
Brief aan de ouders en de leden:

Beste meisjes,
Tot aller tevredenheid zijn de platen gisteren keurig gelukt. We mogen tevreden zijn. Alleen het Maria klokje doen we nog eens over met de soliste dichter bij de microfoon. Jullie weten dat we donderdag een uitvoering hebben waar we nog hard voor moeten repeteren. Nu heb ik een verwarmd lokaal gekregen op een moeilijke tijd. Neem echter het onaangename met het aangename en wees blij dat we uit de kou zijn. We repeteren om 17.30 uur in het congregatiegebouw aan de Brabantse Turfmarkt. Nu verder over de platen, deze zijn voor jullie verkrijgbaar voor f 5.- per stuk. Als ik jullie was zou ik met Maria klokje wachten tot later. Meisjes denk aan Donateurs en laat niet een ander de kastanjes uit het vuur halen.
afzender Pierre.

Donderdag 27 februari
Vanavond verzorgen wij de avond voor de Geestes Ontwikkeling.
De grote zaal van de congregatie is overvol en na de lezing door onze directeur/dirigent voeren wij ons programma als volgt uit:

 1  Gouden Zonne
 2  Celebrons sans cesse
 3  Heer geef ons kracht
 4  Gebet
 5  Spreeuwenkoor
 6  Ruim baan
 7  't Wolkje
 8  Jan Plompaert
 9  Meisken jong
 10  Goenacht
 11  Perette en de melkkan
 12  Maria klokje
  Dirigent Pierre van Hauwe
Pianiste Ans Schlieker

Dinsdag 4 maart
Vandaag gaat de directeur naar Hilversum bewapend met grammofoonplaten naar de studio voor het afspreken van eventuele concerten. Vol moed stapt hij de trappen op naar de ingang van de studio der K.R.O. met de vaste overtuiging zich zo maar niet te laten afschepen. De portier laat hem binnen en de directeur loopt recht in de armen van Alex van Waayenburg de man van het zieken halfuurtje. Dat kan niet mooier maar meneer is een uitzending aan het voorbereiden en heeft daarom weinig tijd. Hij brengt de directeur echter in verbinding met de man van de tombola, Manus Willemse de man die bij de K.R.O. de muzikale leiding heeft. Hij is dus de persoon die over een eventueel optreden moet beslissen. Ook hij heeft geen tijd want hij zit juist in een conferentie maar hij neemt de platen over en beloofd ze eind deze week te keuren.
Onze hoop is dus gericht op een spoedig maar vooral gunstig bericht een dezer dagen.

Woensdag 5 maart
Vandaag is de St. Hippolytus kerk weer aan de beurt. Er is een conferentie voor niet katholieken en wij luiden de bijeenkomst in met de liederen: O bone Jesu, Communie lied en Wie mag U noemen.
Weer twee nieuwe werken die er op wijze dat ons programma steeds meer de richting van de polyfonie uitgaan en ……… daar moet het uiteindelijk ook naar toe met het madrigaal koor.

Woensdag 12 maart
Vandaag is er weer een conferentie. We zingen:

 1  Jesu dulcis memoria
 2  Jesu rex
 3  communieliedje

Zondag 16 maart.
Vandaag communie feest der kleintjes.
Wij zingen:

 1  O bone Jesu
 2  Jesu Rex
 3  Communielied
 4  God groet U zuivere bloeme

's Middags is er lof en zijn wij weer present en zingen:

 1  O bone Jesu, Jesu dulcis
 2  Tantum ergo
 3  Ave Regina coelorum
 4  God groet U zuivere bloeme

Zondag 30 maart
Vandaag staan we weer aangetreden maar dit keer niet voor het publiek maar er achter. Op het toneel staat Otto v/d Velde die een passievoordracht houdt. Achter het publiek opgesteld dus, omlijsten en vullen wij deze voordracht met de volgende liederen:

 1  Vexilla Regis
 2  O hoofd vol bloed en wonden
 3  O Jesu zoet
 4  Attende Domine
 5  Wie mag u noemen
 6  Jesu dulcis

Het was een prachtige avond

Maandag 31 maart
Weer staan we in het congregatie gebouw. En weer voeren we staande achter het publiek liederen uit bij een passie voordracht die gegeven wordt voor de leden van de K.A.B. en K.A.J.. Vandaag is het Tannie de Groot die de voordracht houdt. Het programma van vandaag vermeld:

 1  Vexilla Regis
 2  O hoofd vol bloed en wonden
 3  O Jesu zoet
 4  Attende Domine
 5  Ik wil mij gaan vertroosten
 6  Wie mag u noemen
 7  Jesu dulcis
 8  O bone Jesu
En weer kunnen we een succesvolle avond in ons archief vermelden.

Eind maart
Er is weer spanning op het koor. De repetities zijn zeer bedrijvig. De leden zijn opgewonden. De directeur…… lijkt kalm. En werken dat we doen!!!!!! Wat is er aan de hand???? Er komt een reis, een … nee, een tournee is een te groot woord voor de drie dagen die we met het koor weggaan. We gaan een concert geven in LICHTENVOORDE. Ik heb lang op de kaart moeten zoeken voor ik de plaats gevonden had maar het wordt een fijne reis dwars door de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. In het achterste gedeelte van de Achterhoek ligt Lichtenvoorde helemaal bij de Duitse grens. Wat een reis maar… eerst werken en daarom zijn de repetities niet mis.
En dan is het eindelijk zover.

Groepsfoto

Dinsdag 8 april
De dag van Lichtenvoorde. We laten hier het archief aan het woord uit die dagen. Hoelang hadden we niet naar deze dag uitgekeken en eindelijk is het dan zover.
Deze keer hadden we een prachtige autobus, die nu op de markt stond. Ja, er waren zelfs nog plaatsen over. Toen we allemaal in de bus zaten vertrokken we om 09:00 uur uit Delft nagewuifd door ouders, broertjes en zusjes. Maar ook door Mejuffrouw Annie en Annie Lausberg die geen vrij hadden gekregen van kantoor.
We reden over Delfgauw, Pijnacker en Zoetermeer. Toen kwamen we op de rijksweg naar Gouda, Utrecht, door Amersfoort in een plaatsje 2 km voor Voorhuizen. In café de driesprong gingen we iets gebruiken. We maakten de eerste foto’s en de zon kwam af en toe door en daar maakte we gebruik van.


Nieuwelangedijk
Om 13.00 uur stapten we weer in de bus en begonnen aan een prachtige rit: Voorthuizen –Apeldoorn. Overal waar je keek zag je hei en bossen, jammer genoeg werd het regenachtig. Je kon heel goed de dennenlucht ruiken en we deden de ramen naar beneden. We reden verder naar Oost Gelderland door het zwaar geteisterde Zutphen en even voor Lochem stapten we bij een bos weer uit. We mochten van de directeur alleen maar over de paden lopen want het was heel goed mogelijk dat er nog granaten konden liggen. In het bos stond nog een half verbrande Duitse leger auto. Toen we allerlei soorten takjes en bladeren hadden en onze namen in de bomen stonden, stapten we weer tevreden in.

We reden nu in een stuk door naar Lichtenvoorde waar we om drie uur waren. We troffen het niet want het goot pijpenstelen. De meeste meisjes kochten wat brood en vleeswaren en om 16.00 uur moesten we in Hotel Industrie zijn. Daar kregen we ons tijdelijke adres en werden daar heen gebracht door een paar Lichtenvoordense meisjes. Om 20.00 uur waren we allemaal in de zaal. Maar het werd wel half negen eer er werd begonnen.
De een had kievietseieren gegeten de tweede eendeneieren en de ander kippeneieren. Er waren er vier die bij een miljonair sliepen want daar was het zooooooo rijk met allemaal schemerlampjes en Perzische tapijten. Er werd goed gezongen en de directeur legde nog dingen uit. De sopraan Jo Ruymbeke zong prachtig wat ook gewaardeerd werd.

Na afloop gingen we naar onze pleegouders en de meeste meisjes hadden het goed getroffen en werden gastvrij ontvangen en mochten mee aan tafel en kregen zelfs nog brood en lekkers mee voor de terug reis.
Dit was het programma:
 1  Vier oud Ned. Canons.
   a. De jonge lente
   b. Allen zwijgen
   c. Heer geef ons kracht
   d. Celebrons sans sesse
 2  Drie oud Ned. Volksliederen
   a. De winter is verganghen
   b. Meisken jong
   c. Daar was een sneeuwwit volgeltje
 3  Drie oude Franse Kerstliederen
   a. Les trois mages
   b. Carillon
   c. Noël
 4  Vergiffenis
 5  Heide kind (Gezongen door de sopraan Jo Ruymbeke)
 6  Wie mag U noemen
 7  O bone Jesu
 8  Jesu Rex
 9  Mariaklokje (duet en koor)
   Pauze
 10  Kleine wolkjes varen
 11  Gebet
 12  De krekel en de mier
 13  Goenacht
 14  Spreeuwenkoor
 15  De gedichten van Guido Gezelle. Toongezet door Cath. Van Rennes.
   a. ’t Was in de blijde mei
   b. Mij spreekt de blomme een taal
   c. Als de ziele luistert
   d. 'Ne keer dat ik achter de baan kwam
   e. Zacht is uw hand o windeke
 16  Wiegenliedje. (Gezongen door Jo)
 17  Jan Plompaert en zijn wuveke (solo en koor)
 18  Perette en de melkkan (solo en koor)
 19  Wolkje (voor sopraan-solo en koor, gezongen door Jo)
 20  Ruim baan
Zondag 13 april.
Pas thuis en alweer optreden in de katholieke jongeren congregatie dat haar 90 jarig bestaan viert. Wij mogen het feest opluisteren en zingen:
 1  Ave Verum
 2  Panis angelicus
 3  Mariaklokje
De twee eerste nummers zongen we samen met het mannenkoor van de congregatie.

Mei
Vandaag verzorgen wij de zang tijdens het Maria van Jesse lof in de st. Jozefkerk. We zingen tijdens dit lof:
 1  God groet u zuivere bloeme
 2  Salve Regina
 3  Ave Maria

Daarna repeteren we in de huishoudschool. Doorgaans repeteren we op zaterdag avond, zondag morgen en zondag avond. Op woensdag 14 mei zouden we een concert geven in Almelo maar de avond ervoor werden we getelegrafeerd dat het concert niet door kon gaan vanwege de warmte. De teleurstelling was groot maar de directeur weet overal raad op. We gingen toch op reis. Voor ons plezier op donderdag 15 mei naar Gelderland en speelden daar de hele dag op de Veluwe. Voor we weg gingen zijn we naar de bewuste heuvels gegaan in Rhenen waar we nog eens heerlijk zijn gaan rollen. We kregen er maar geen genoeg van.

Woensdag 21 mei
Dit was voor het koor een HEEL plezierige dag. Niet omdat de leden vrijaf waren maar… Enfin, kijk en lees maar en het onderstaande zal ieder overtuigen hoe voornaam dergelijke uitvoeringen zijn, uitvoeringen die in een ”brede” belangstelling staan en dan … van zulke… artistiek aangelegde mensen.
Het was de zevende rooms katholieke onderwijzersdag alwaar wij mochten zingen. [proef ik hier iets?redactie]

Dit was het programma:

 1  Celebrons sans cesse
 2  Nachtegalencanon
 3  Meisken jong
 4  Daar was een sneeuwwit vogeltje
 5  Gebet
 6  Mariaklokje
 7  Spreeuwenkoor
 8  Perette en de melkkan
 9  Wolkje
 10  Ruimbaan

Zaterdag 24 mei
Zingen we weer het Maria van Jesse lof in de st. Jozef kerk.

Zondag 1 juni
Is de dag dat er in de st Hippolytuskerk de plechtige doopbeloften worden hernieuwd. In de mis zingen we Veni creator en het communie lied. In het lof ’s middags zingen we Salve Regina en gregoriaanse lofgezangen. En dan vermeld het archief een hele maand niets hoe is het mogelijk maar…… gerepeteerd werd er wel.

Dinsdag 1 juli
Een spannende dag voor onze directeur maar ook een beetje voor ons. Mevrouw van Hauwe schonk het leven aan een klein lief meisje: Rosemieke.

Donderdag 3 juli
Zongen we op de gang van de kraamafdeling een aantal, dat door de gangen van het ziekenhuis schalden. We zongen Spreeuwenkoor, Mariaklokje, Gebet en Allen zwijgen.
Daarna kregen we de kleine baby te zien op de arm van de trotse vader.

Zondag 14 juli
Op naar Den-Haag. Een concert voor de leidsters van het district Den Haag der Gidsenbeweging. En of deze gidsenleidsters het mooi vonden lees dat maar in het Binnenhof verslag.
Gidsen en muziek
Alle gidsenleidsters van Den Haag waren gisterenavond bijeen om te luisteren naar het Delfts Madrigaalkoor o.l.v. Pierre van Hauwe. In de tien maanden van zijn bestaan heeft dit groepje jonge meisjes zich reeds opgewerkt tot een uitstekend gedisciplineerd koor, met veel begrip voor muzikale waarden en een keurig repertoire van volksliedjes, canons en moderne liederen. Door zuiverheid van intonatie en stijlopvatting werd het een genot, te luisteren naar een werkje als Célébrons sans cesse van Di Lasso. Er was ook een volksdansgroep die met kennelijk genoegen een aantal mooie, lang niet eenvoudige dansen uitvoerde. Een dergelijke poging, om de jeugd van vandaag weer inzicht en gevoel bij te brengen voor het goede lied en de stijlvolle dans kan men niet genoeg waarderen. Wij hopen, dat de gidsenleidsters zich voor dit werk in hun groepen zullen inspireren op dit voorbeeld waarvoor zij terecht menig hartelijk applaus deden klinken.

Zaterdag 15 september
Een concert in Monster voor de leerlingen van het pensionaat. Een gezellig uitstapje op zaterdag middag en voor al die brave leerlingetjes een gezellig concert.

Dinsdag 25 november
Een heel bijzonder concert. De Doelen is stampvol. De verwachting is groot en we zorgen dat het publiek weer tevreden is.
We treden op met medewerking van het R.K. Symphonie orkest St.Cecilia iets wat we nog niet eerder meegemaakt hebben. Het programma is weer zeer aantrekkelijk en enkele nieuwe werken vermeerderen het reeds uitgebreide reportoire. Eerst een kerkelijk polyfoon lied: o'quam glorifica en het prachtige Priere du soir een fijn lied voor sopraansolo en koor en orkest. Dit moderne werk wordt prachtig uitgevoerd en de solo wordt gezongen door Anneke Lindeman.

Woensdag 26 november
De R.K. Vrouwenbeweging organiseert een adventsviering in het gebouw Musica en wij zijn ook weer present en zingen diverse liederen en al waren we er nog ver vanaf, we kwamen al in een goede kerstsfeer.

Dinsdag 23 december
We komen bij elkaar, niet voor een concert maar voor een Kerstviering met een…… staartje. Een grote feestcommissie werd gekozen met als prominente figuren: Dinie van Swaay, Anneke Lindeman, Connie Wilmink. Het feest zou met een “devote” Kerstmaaltijd beginnen en daarna…??????
Maar leuk zou het in ieder geval worden. Geheimen lekten uit van een grote revue. Niemand mocht kwaad worden ook niet als er een veeg uit de pan gegeven zou worden. Een van de bijzonderheden : niemand heeft toegang tot het feest of eerst moesten boter-brood en vleesbonnen ingeleverd zijn.
De revue is in zes delen:

 Eerste tafereel:  Onze eerste uitvoering
 Tweede tafereel:  De Zeeuwse reis
 Derde tafereel:  Mejuffrouw Erwtenpluk
 Vierde tafereel:  De stad Lichtenvoorde
 Vijfde tafereel:  Een zomerse repetitie
 Zesde tafereel:  Het Madrigaalkoor in een nieuwe gedaante.
[weet iemand hier wat meer over? redactie]

Vrijdag 26 december
Een enorme drukte. In de Stads Doelen wordt een groot Kerstspel opgevoerd. Alle Katholieke toneelgroepen van Delft werken hier aan mee. Kees van Iersel is de regisseur van het spel, maar in de orkest bak staat de man die heel het spel leidt. Het is onze directeur die de hele avond staat te werken: de tonelisten op de bühne, een symfonie orkest in de orkest bak, een mannenkoor en het Madrigaalkoor.
Tot overmaat van ramp is de paukenist ziek en moet hij zowaar ook de pauken nog voor zijn rekening nemen. U moet het zelf meegemaakt hebben om te weten hoe een sfeer is met op, achter en onder het toneel twee driftige, schreeuwende en mopperende leiders. En natuurlijk is de muziek die onze dirigent gecomponeerd heeft moeilijk, modern en erg zwaar. Maar ze past voortreffelijk bij het spel en als Herodus opkomt of met de duivel naar de hel moet rilt en huivert het publiek mede door de muziek die deze scènes begeleiden. Het werk is zwaar, maar grandioos, al duurt de generale repetitie dan ook van ’s morgens tien tot aan de uitvoering ’s avonds acht uur. Vandaag zingen we ook Kerstliederen in het sanatorium Groene Kruis o.l.v. de Heer Lindeman.

Zondag 28 december zingen we in een kerstviering in het Congregatie gebouw voor de St.Vincentiusvereniging ook o.l.v. de Heer Lindeman.
En zo besloten wij weer een jaar. De gezondheid van het koor is prima en daarom met frisse moed de toekomst tegemoet.

In 1947 hebben we 29 keer opgetreden:

 19 januari  Kerk Voorstraat  Delft
 22 februari  Congregatiegebouw  Delft
 27 februari  Congregatiegebouw  Delft
 05 maart  Kerk Voorstraat  Delft
 12 maart  Kerk Voorstraat  Delft
 16 maart  Kerk Voorstraat  Delft
 26 maart  Jeugdconcert   Delft
 30 maart  Congregatie gebouw  Delft
 31 maart  Congregatie gebouw  Delft
 08 april  Congregatie gebouw  Delft
 13 april  Congregatie gebouw  Delft
 25 april  Congregatie gebouw  Delft
 27 april  Congregatie gebouw  Delft
 01 mei  Concert   Lichtenvoorde
 10 mei  Kerk Burgwal   Delft 
 21 mei  Stads Doelen  Delft
 24 mei  Kerk Burgwal   Delft
 01 juni  Kerk Voorstraat  Delft
 03 juli  Ziekenhuis   Delft
 14 juli  Jeugdconcert   Den Haag
 15 september  Jeugdconcert   Monster
 25 november  Stads Doelen   Delft
 26 november  Musica    Delft
 26 december  Stads Doelen    Delft
 26 december  Sanatorium   Delft
 28 december  Congregatie gebouw  Delft
 28 december  Stads Doelen   Delft
 30 december  Congregatie gebouw  Delft

De eerste sopraan van 1947:

 1  Corrie van de Berg  9  Corrie Waser
 2  Lenie van de Berg  10  Hilda Hilkhuizen
 3  Toos van de Capelle  11  Toos van Koppen
 4  Connie Wilmink  12  Catrien de Bloois
 5  Corrie van Rijt  13  Riet de Ridder
 6  Regien Andela  14  Annie Eeckhout
 7  Jopie Warning  15  Riet Derwort
 8  Annie Meyer    
De tweede sopraan:
 1  Ria Kuipers  9  Miep Onderwater
 2  Miep Langeveld  10  Nel Turkenburg
 3  Ria Schulten  11  Corrie van Adrichem
 4  Aga Bender  12  Lies Engelen
 5  Riet Onderwater  13  Jopie v/d Brugge
 6  Thea Kuipers  14  Cock Kuipers
 7  Toos Linthorst  15  Jo v/d Bos
 8  Mies Steiger    

Eerste alt:
 1  Trudie Schaarenman  7  Corrie v/d Stap
 2  Ada Schaarenman  8  Cis van Zon
 3  Toos van Dam  9  Door Blom
 4  Bien Frehe  10  Germien van Galen
 5  Roos v/d Biezen  11  Ank de Vette
 6  Greet de Vreede    

Tweede alt:
 1  Anneke Lindeman  6  Trees Middelkoop
 2  Nel de Groot  7  Riet Nooyen
 3  Toos van Heteren  8  Dinie van Swaay
 4  Cock Waser  9  Corrie van Etten
 5  Annie Lausberg  10  Hermien van Asperen
Er zijn 43 aspirant leden,800 donateurs en 13 leden schreven dit jaar af.
 1  Jeanne Sosef  8  Annie Visser
 2  Jo Baggerman  9  Jo Visser
 3  Lenie Schaareman  10  Riet Reekers
 4  Lenie van Bemmel  11  Annie Paalvast
 5  Jo Ruigt  12  Trees ‘t Hoen
 6  Toos Blom  13  Willy Lammers
 7  Lies v/d Bos