Er valt heel wat te vertellen over de belevenissen van het Delfts Madrigaalkoor.
Via de menu items 'Concerten' en 'Jaarverslagen'  kunt u  lezen over de concerten die we hebben gegeven en de reizen die we hebben gemaakt.
Maar hier vindt u per decennium een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en statistieken in het kort weergegeven.
Als u als lezer een bepaalde gebeurtenis mist die het vermelden waard is, schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat we deze waardevolle historische informatie kunnen uitbreiden.