Er valt heel wat te vertellen over de belevenissen van het Delfts Madrigaalkoor.
Via de menu items 'Concerten' en 'Jaarverslagen'  kunt u  lezen over de concerten die we hebben gegeven en de reizen die we hebben gemaakt.
Maar hier vindt u per decennium een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en statistieken in het kort weergegeven.
Als u als lezer een bepaalde gebeurtenis mist die het vermelden waard is, schroom dan niet om contact met ons op te nemen zodat we deze waardevolle historische informatie kunnen uitbreiden.

 


1946

Op 8 september 1946 is het Delfts Madrigaalkoor officieel opgericht. En wel door de heer Pierre van Hauwe die onze dirigent wordt.
Pierre is op dat moment o.a. muziekleraar op diverse scholen in Delft en dirigent van de Sint Hippolytusparochie.
 Ter gelegenheid van een feest voor deken Kok zoekt Pierre meisjes op die scholen uit die een huldigingcantate mogen zingen en zo waren de eerste leden daar.
Er wordt hard gerepeteerd meerderen keren in de week en onze meester is zeer streng.
Het resultaat is zo goed dat er in de resterende maanden van 1946 al 14 maal wordt opgetreden, zelfs buiten de stad Delft.
Het koor begint met 45 leden,51 aspirant leden en 817 donateurs.

1947

Het gaat goed met het koor,er zijn 50 leden,43 aspirant leden en 800 donateurs. Er worden 29 concerten gegeven waarvan drie buiten Delft.
De pianiste van dit jaar is Mej.Ans Slieker.

1948
Een heel belangrijk jaar voor de madrigalen want we gaan voor het eerst naar het buitenland en we hebben twee radio opnamen.
Er zijn 51 leden , 27 aspirant leden en 870 donateurs.
Ton Kramer is dit jaar de pianist.

1949

In dit jaar komt het kostuum en er wordt 17 maal opgetreden.
Er komt bezoek van een koor uit Zwitserland Le Petit Choeur De Fribourg.
Het koor telt 50 leden en 8 aspirant leden en er wordt weer twee maal voor de radio gezongen.
 
 
 
 
 
 
 


1950

Dit jaar gaat het koor 3 maal naar het buitenland.
Op deze reizen krijgen we assistentie van madrigalen ouders. Pa en Ma Lindeman, Pa en Ma Waser.
Toon wordt onze chauffeur.
In totaal worden er 19 concerten gegeven en als groot werk komt het Stabat Mater op het programma.
We hebben 46 leden en 14 aspirant leden.
 
1951

We geven 20 concerten en we zijn ook weer diverse keren over de grens.
Voor de eerste keer werken we mee aan het Holland Festival.
Pierre van Hauwe verzorgt de muziek van Elcerlyck en wij mogen zingen.
Men begint meer en meer aandacht aan ons te schenken.
In de Stads Doelen wordt een festival gehouden en ons concert wordt het hoogst geprezen.
We vieren ons eerste lustrum met 41 meisjes en er staan 9 meisjes reserve.

1952

Dit jaar geen grote reis maar er wordt hard gewerkt aan de Requiem van Mozart.
Deze wordt uitgevoerd in november.

We zingen ook voor de wereld omroep.
Aan het eind van het jaar stopt Ton Kramer als pianist en neemt Joop Schouten de toetsen over.
We geven ook dit jaar 20 concerten

1953

Dit jaar geven we maar 14 concerten.
Het zijn veel buitenlandse concertenen we zingen ook voor de Duitse en Nederlandse radio.
Er zijn 41 leden en we hebben de steun van 700 donateurs.
Het programma krijgt steeds meer nieuwe volksliederen in de taal van het land gezongen.
Weer hebben we als belangrijkste werk de Requiem van Mozart en het wordt wederom een groot succes.

1954

Het aantal optreden is weer stijgend;27 maal.
Daar zitten weer diverse buitenlandse reizen bij.
In Delft en Den Haag voeren we verschillende malen een prachtig Maria spel op.
Verder als groot werk weer de requiem van Mozart, koren uit Die Jahreszeiten en van Hándel.
Een nieuw item in dat jaar is dat we in boerenkleding Nederlandse volksdansjes uitvoeren maar eerlijk is eerlijk we zijn niet zo goed als de Oostenrijkers.
Als componist komt er van Pierre van Hauwe een groot werk van zijn hand.
Het prachtige Magnificat voor solo, koor en orkest.
Natuurlijk voeren we het zelf uit ,de radio neemt het over en het wordt zelfs uitgezonden door Radio Vaticana.
Dit alles door 45 hardwerkend meisjes met een mooie stem.

1955

Een topjaar!

28 concerten en vele kilometers in de bus want we hebben weer veel buitenlandse reizen.
Als groot werk het Magnificat van Bach samen met een koor en orkest uit Rotterdam o.l.v. Piet Ketting.
Met orkest en solo (Anneke en Frans van Zuilen) voeren we het prachtige Magnificat van onze dirigent weer uit en ook het Stabat Mater van Pergolesi.

Voor we op reis gaan komt er een nieuw kostuum.

De witte blouse en blauwe rok gaat eruit en de overgooier komt erin.
Een nieuwe medewerkster komt op het koor,Cock Paardekamp.
Ze is dit jaar leidster van het ritmische dansen wat we er ook nog bij doen.
De radio omroepen in Hilversum wensen weer concerten en wij geven daar graag gehoor aan.
Met het mannenkoor van de kerk verzorgen wij een heel opera programma.

We hebben 56 leden en 29 aspirant leden en het is het eerste jaar van ons eigen maandblad met de naam DE NOOTKREET.


1956

Zouden we ooit meer zingen ?????
42 concerten ,385 liederen.
We zingen in Nederland,Frankrijk,Italië en België.
De grote werken zijn dit jaar Poorters van Delft en het Magnificat van Pierre van Hauwe, en de requiem van W.A.Mozart.
Cock Paardekamp wordt dit jaar onze pianiste en blijft dit ook tot 1965.
Onze dirigent dirigeert tijdelijk het beroemde Maastreechter Staar.
Na een gezamenlijk concert schrijft de krant: de Madrigalen zijn beter, en dat was geen plaatselijke krant.
We vieren ons 10 jarig bestaan en het regent gelukwensen op de receptie die druk wordt bezocht.
We krijgen veel lof bij de concerten en radio uitzendingen, en we worden genoemd als een der beste meisjeskoren van het land.
Er zijn 36 leden en 26 aspirant leden.

1957

Dit wordt het jaar van de Tour de France.
We maken een rondreis door Frankrijk en doen daar ook de radio stations aan.
Op de terug reis zijn we te gast bij de Maastreechter Staar.
Dit jaar wordt heel belangrijk voor ons want we maken 4 officiële grammofoonplaten, die onder het label CID op de markt komen.
Een plaat met polyfone werken en drie platen met volksliederen.
De eerste opname begint met verkeershinder,maar met medewerking van de politie wordt de binnenstad afgezet zodat we ongestoord de opname kunnen maken in de Sint Jozef kerk wat nu de Maria van Jesse kerk is.
Twee volgende platen worden in Gouda gemaakt in de Sint Jans kerk.
In september worden de eerste grammofoon platen gepubliceerd door Dureco en we zijn er trots op.
In het najaar worden er weer nieuwe platen gemaakt in de Nieuwe Kerk met David Hollestelle en Nel Scheffer.
Het wordt het Agnus Dei ,Panis Angelicus en het Nonnenkoor.
Ook zijn we bezig met het instuderen van de Requiem van Verdi.


Al dit werk wordt verzet door 41 leden die 29 keer optraden.

1958

Een jaar met een enorme werkcapaciteit.
46 concerten,voor een amateurkoor eigenlijk teveel.
Het jaar begint in Gouda met opname voor een nieuwe plaat met orkest met liederen van Cath. Van Rennes. Het is een 33 toeren L.P. geworden die zelfs aan de Koninging aangeboden is.


Onze reis gaat dit jaar naar Spanje en Dick van de Werf zal ons daar brengen met hulp van de Pa’s en Ma’s Lindeman en Snelders en Cock de pianiste.
   


Bij thuiskomst een officiële ontvangst bij de Spaanse ambassadeur in Den Haag.
Radio Vaticana zendt nog even het grote Magnificat van Pierre van Hauwe uit en in Gouda maken we nog een nieuwe plaat, inmiddels nummer 9.
Daarna weer een bijzonder feit.
We doen mee met Taptoe Delft en zingen iedere avond van de bovenste trans van de Nieuwe Kerk.
We strooien onze klanken over duizenden mensen uit.
Met de roem van de taptoe gaat de onze mee via radio,televisie en pers.
In september zingen we een opera concert samen met echte Italiaanse solisten.
Er waren nog wat jeugdconcerten en we bivakkeren een hele nacht op een boot in de mist.
Dit drukke jaar wordt door 44 leden vol gezongen.

1959

Ondanks het drukke voorgaande jaar is er dit jaar weinig rust.
Er worden 31 uitvoeringen bij elkaar gezongen door 50 leden en er staan er nog 16 te wachten.
Het jaar begint in Delft met een optreden voor de AVRO en het publiceren van ons programma voor het twaalf en een half jaar bestaan.
De Wereldomroep maakt nieuwe opname en er zijn verschillende jeugdconcerten.
Daarna het grote jubileum concert samen met Die Delftsche Sanghers.
Na een grootse feestviering komt dan eindelijk de enorme uitvoering van de Requiem van Verdi.
Wat is dat een succes geworden.
We kunnen gekke dingen beleven want in juni zingen we in Rotterdam een nachtmis in circus Krone na eerst de voorstelling te hebben bijgewoond.
Natuurlijk doen we weer mee aan Elcerlyck en er kwam een gezamenlijk concert met de Maastreechter Staar,daarna volkszangdag en radiowerk.
Tot besluit een kerstconcert.


 

 

1960

Dit jaar is het iets rustiger ,we geven 20 concerten.
Er wordt een reis naar Oostenrijk gemaakt met diverse concerten.
In Frankfurt zingen we voor de Amerikaanse zender van het bezettingsleger.
In Zwitserland,in Klosters slapen we in een heel deftig hotel waar de Koninklijke familie wel eens de vakantie doorbracht.
Ons voornaamste en vermoeiendste lied is de Spaanse serenade.
Adam de la Halle,uit de dertiende eeuw wordt ons mooiste muziek voor de radio.
Dit doen we met 56 leden en er zijn weer 16 aspirant leden.
Aan het eind van het jaar komt er visite van een Duits koor uit Castrop Rauxel.

1961

Het wordt weer erg druk dit jaar.
58 leden moeten 34 concerten verzorgen.
Het begint met jeugdconcerten in onze Stads Doelen,onmiddellijk gevolgd door de Requiem van Verdi waarvoor we uitmuntende recensies krijgen.
We vieren ons 15 jarig bestaan met het optreden van de drie zingende paters, relaties van onze Co de onvermoeibare feestmaker van het koor.
Tijdens onze reis wordt onze Dick vervangen door een nieuwe chauffeur Jan.
Het duurde niet lang of hij wordt volledig ‘’onze jan’’.
Er komt nog meer familie bij door oom Ben mee te nemen.
Waarheen? Naar Brussel om twee nieuwe platen te maken.We nemen weer een nieuw kostuum; Blauwe blouse en witte rok.
Daarmee gaan we naar Oostenrijk voor de zoveelste keer Reinhilde en naar Berlijn.
We doen weer mee aan Elcerlijck,Federatie concert ,radio opnamen enz.
Volkszangdag blijft ook op het programma.
We vieren zeer uitgebreid ons derde lustrum met een prachtig concert.Vier verschillende Madrigaalkoren doen mee omdat we alle oud leden weer op het toneel brachten.
In Berlijn hebben we een relatie aangeknoopt met het Johannischer Chor, dat een succesvol bezoek aan Delft brengt.
Met een nieuw deel erbij gecomponeerd door Pierre van Hauwe voert het koor voor de tweede maal het Poorters van Delft …… hoort uit.
Zo wordt 1961 afgesloten.

1962

Het jaar haalt toch nog 26 concerten hoewel onze dirigent heel ziek is,maken we toch een reis naar Duitsland.
Naast radio concerten maken we twee nieuwe grammofoon platen.
Een met kerstliederen ,en met orkest van Orff slagwerk een plaat met sinterklaas liederen.
Beiden platen zijn een groot succes geworden.
In oktober krijgen we bezoek van het Johannischer Chor uit Berlijn, en zelf geven we enkele concerten met medewerking van het schoolorkest van de muziekschool.
We doen het werk met 57 leden.

1963

62 leden verzorgen 25 concerten.
Gelukkig weer met heel veel succes , waar we ook komen zoals Zeeuws Vlaanderen, Brussel en Berlijn.
We maken daar ook weer een radio opname.
In Berlijn zien we de muur en onder begeleiding mogen we naar Oost Berlijn.
Dit jaar krijgen we bezoek van een koor uit Hulst.
Tijdens de Elcerlijck uitvoering wordt onze dirigent gehuldigd omdat het de honderdste keer is dat wij daarbij de muziek verzorgen.
Er zijn weer schoolconcerten en ook gecombineerde concerten met het orkest van de muziekschool.
Het slot van het jaar kondigt aan een groot tournee naar Joegoslavië.

1964

Enerzijds een topjaar ……..anderzijds een jaar met een jobstijding ………
Hier het hele verhaal.
56 leden zingen 29 concerten vol.
Het begint allemaal geweldig.
Opname voor de VARA en de KRO.
Reis naar Brussel en Gemert ,en toen een geweldig tournee naar Joegoslavië.
Het prachtigste en meest succesvolle dat we ooit beleefd hebben met diverse radio opnamen.
Op de terugweg zingen we nog voor de Oostenrijkse radio.
Het houdt niet op en ook thuis nog diverse concerten.
Er komt een bericht: Carl Orff komt naar Delft en wij gaan dan een concert verzorgen en onze dirigent componeert een prachtig groot nieuw werk: Cantica Vitae.
Tevens gaan we met de kinderen van de muziekschool het kerstspel van Carl Orff instuderen.
We zingen ons nieuwe repertoire en onder leiding van klank regisseur Cor de Groot zingen we voor de radio zo goed dat deze opname direct geschikt is voor een grammofoon plaat.
We maken een radio opname van het kerstspel en ook deze band is zo goed dat er een plaat van verschijnt.
Maar over dit alles valt een grijze sluier.
De drukte van onze dirigent, het vele en belangrijke werk voor het Orff _Schulwerk, de muziekschool en zijn minderende gezondheid doen hem besluiten te stoppen met het Madrigaalkoor.
We hebben het zien aankomen maar de beslissing slaat in als een bom.
De kranten gaan zich er mee bemoeien,er komen ingezonden stukken met voor en tegenberichten.
Officiële instanties die ons altijd aan ons lot overgelaten hebben komen nu met geld als we maar doorgaan.
Nu pas beseffen we zelf dat heel Nederland ons kent.
Maar ……..het besluit is gevallen.
Natuurlijk doen we ons best maar bij ieder optreden is dat nare gevoel van nog een enkele keer en dan is het afgelopen.
Zo maken we het jaar 1964 af ,wetend dat volgend jaar voor het laatst onze liederen zullen klinken.

1965

En dan de laatste 5 maanden. We zijn er een beetje overheen(uiterlijke schijn) maar voelen de zwaarte drukken voor de laatste etappe. Gelukkig hebben we het druk en we repeteren veel voor de laatste concerten. Ook nadat we met veel succes de Carmina Burana van Carl Orff achter de rug hebben.
Dureco komt uit met prachtige nieuwe platen in een schitterende hoes, ook oude opnamen in een betere perskwaliteit en nieuw repertoire, alles op een 30 cm.L.P.
C.N.R.maakt een plaat van de kerstgeschiedenis van Carl Orff.
Inmiddels verschijnen er nieuwe composities van onze dirigent voor orkest en liederen voor ons.
Daarnaast verzorgt hij voor de Teleac de eerste televisie les en in de grote studio van de N.T.S.in Hilversum maakt hij opname voor het kerstspel. Met kerstmis zien we dit en horen onszelf zingen.
We maken in de Waalse kerk opnamen voor AVRO, NCRV, VARA en KRO.
We reizen naar Brussel (radio) en Gennep en zingen in Delft op 7 mei ons laatste concert in de Stads Doelen welke helaas afgebroken is.
Tot eind mei blijven we werken en sluiten ons bestaan af met een concert in ’s Hertogenbosch waar we een concert verzorgen op het Internationale Koorfestival. Daarna naar Gennep waar we bij Pater de Knegt echt ons laatste lied zingen.
Alles bij elkaar zijn er dit jaar nog 14 activiteiten.

Volgt nog de afscheidsreceptie……