1946

Op 8 september 1946 is het Delfts Madrigaalkoor officieel opgericht. En wel door de heer Pierre van Hauwe die onze dirigent wordt.
Pierre is op dat moment o.a. muziekleraar op diverse scholen in Delft en dirigent van de Sint Hippolytusparochie.
 Ter gelegenheid van een feest voor deken Kok zoekt Pierre meisjes op die scholen uit die een huldigingcantate mogen zingen en zo waren de eerste leden daar.
Er wordt hard gerepeteerd meerderen keren in de week en onze meester is zeer streng.
Het resultaat is zo goed dat er in de resterende maanden van 1946 al 14 maal wordt opgetreden, zelfs buiten de stad Delft.
Het koor begint met 45 leden,51 aspirant leden en 817 donateurs.

1947

Het gaat goed met het koor,er zijn 50 leden,43 aspirant leden en 800 donateurs. Er worden 29 concerten gegeven waarvan drie buiten Delft.
De pianiste van dit jaar is Mej.Ans Slieker.

1948
Een heel belangrijk jaar voor de madrigalen want we gaan voor het eerst naar het buitenland en we hebben twee radio opnamen.
Er zijn 51 leden , 27 aspirant leden en 870 donateurs.
Ton Kramer is dit jaar de pianist.

1949

In dit jaar komt het kostuum en er wordt 17 maal opgetreden.
Er komt bezoek van een koor uit Zwitserland Le Petit Choeur De Fribourg.
Het koor telt 50 leden en 8 aspirant leden en er wordt weer twee maal voor de radio gezongen.