1949.

Dit jaar begint voor het Madrigaalkoor niet zo erg gunstig. Op zekere dag, begin januari, lezen we plotseling in de krant dat onze dirigent ziek is en voor zijn gezondheid de stad heeft verlaten. We hopen dat hij gauw terug is.

Maar in maart is de directeur weer terug en worden de activiteiten direct hervat.

Begin april
Het is een drukte van belang op het Madrigaalkoor. Niet alleen dat er hard gerepeteerd wordt voor het komende concert, maar er is veel werk om het Zwitserse koor Le Petit Choeur de Fribourg waardig te ontvangen. Het koor brengt een bezoek aan Delft van 18-22 aprilbezoek koor Zwitserland

Maandag 18 april
De gasten arriveren op het station om 17.30 uur. Zij worden verwelkomd door de directeur, bestuur en leden die een Zwitserse logé hebben. De avond wordt bij de logies doorgebracht.

Dinsdag 19 april
Er wordt om 09.45 per autocar van de markt vertrokken voor een tocht over Utrecht naar Hilversum waar gezongen wordt voor de AVRO. Hier wordt aan iedereen een consumptie aangeboden. Ieder die deze reis meemaakt moet een lunchpakket meenemen. Vervolgens gaat de reis naar Amsterdam waar de lunch wordt gebruikt en dan door de bollenvelden en langs de kust terug naar Delft. Om 19.00 uur diner in de huishoudschool en om 21.00 uur is er gelegenheid voor een wandeling maar vermoei onze gasten niet teveel.

Woensdag 20 april
Om 09.42 uur vertrek naar Rotterdam. Om 11 uur rondvaart met de Spido door de havens en daarna wandelen door de stad en weer terug naar Delft waar we om 19.00 uur een generale repetitie hebben met publiek in de Stads Doelen. Beiden reizen kunnen door een ieder worden meegemaakt. Met inbegrip van consumptie zijn de prijzen Hilversum: F3, - en Rotterdam F2.50.

1Donderdag 21 april
Samenkomst op de markt voor een tocht door de stad onder leiding van de Heer van Peer. Om 15.00 uur samenkomst op het kerkplein aan de Voorstraat voor een bezoek aan museum en Prinsenhof waaronder bier drinken in de kelder van het Prinsenhof. De tocht kost F1.20 voor consumptie en entree bewijs. Om 19.00 uur aanwezig voor een groot concert in de Stads Doelen, een concert soiree tot middennacht waar ook alle ouders voor zijn uitgenodigd. De naam van de Zwitserse dirigent is Ignace Ruffieux en de pianist Charles Schorro.

Vrijdag 22 april
Onze gasten vertrokken weer naar hun vaderland. Uitgeleide gedaan door vele leden van het Madrigaalkoor.

Donderdag 5 mei
Vandaag is er een plechtige avond……
Er is een grote ledenvergadering, waarbij tegenwoordig:

 Pierre van Hauwe  directeur
 Dhr Lindeman  voorzitter
 Dhr Waser  raadsheer
 Ton Kramer  pianist
 Diny van Swaay  bestuurslid
 Anneke Lindeman  bestuurslid
 Toos van Koppen  bestuurslid
 Conny Wilmink  bestuurslid

Eerst werd zonder moeilijkheden het reglement behandeld en daarna moest een nieuw bestuur gekozen worden. Uit de bus kwamen:

 Miep Langeveld  met 35 stemmen  archivaresse
 Conny Wilmink  met 33 stemmen  secretaresse
 Anneke Lindeman  met 31 stemmen  penningmeesteresse
 Diny van Swaay  met 30 stemmen  bibliotheek 

Zaterdag 14 mei
Niet het feit dat we om elf uur uit school mogen gaan maar dat we om twaalf uur vertrekken met de bus naar België is het vermelden waard. Voor drie dagen gaan we op tournee. Het begint in Roosendaal waar we om één uur aankomen en beginnen met een heerlijk diner in het pensionaat St Marie bij de zusters Franciscanessen. Daarna geven wij een jeugd concert aan de scholieren. Hier is onze pianiste Ans Schlieker. Onmiddellijk daarna vertrekken we weer. We passeren de Belgische grens, rijden de tunnel onder de Schelde door, passeren de stad Sint Niklaas, waar onze dirigent zeer leuke jeugdjaren heeft doorgebracht en rijden zo naar het stadje Gijzechem waar we weer in een pensionaat een jeugdconcert geven en weer werd het een schitterend concert.

naar Brussel

Zondag 15 mei

Om twee uur treden we op voor de Micro van de Vlaamse omroep. Om zes uur in de studio van Brussel en 's avonds om acht uur weer een concert. Laat, vermoeid, maar zeer voldaan reisden we terug naar huis waar we half in de nacht aankwamen. Een fijne reis, met veel succes en met roem overladen en wie had zin om morgen weer naar school te gaan?

Vrijdag 20 mei
Een zeer gewichtige dag voor het Madrigaalkoor, er werd een bestuursvergadering gehouden waarin werd besloten dat het Madrigaal in het vervolg een kostuum zou gaan dragen op de concerten. De grote vraag, en een zenuwinstorting voor de directeur waren de volgende feiten: hoe zou dit kostuum worden?

Het patroon

Maandag 6 juni
Vandaag is er plechtige H.Communie in de St.Hippolythuskerk waar wij mogen zingen zowel de mis en het lof.

Vrijdag 29 juli
Er was sprake dat we in het najaar naar Zwitserland zouden gaan, maar onze directeur kan niet gemist worden op de huishoudschool. Een en ander hebben echter het gevolg dat het reglement herzien moet worden, alle contacten met de huishoudschool worden verbroken. Als repetitie lokaal krijgen we nu de St Jozef school. De verhouding is natuurlijk minder prettig zo, maar er is niets aan te doen. We gaan toch maar vol moed de vakantie in om daarna met grote ernst aan een enorm werk te beginnen. Pater van Hauwe en onze dirigent werken aan iets bijzonders. Vier, vijf dagen zien wij de dirigent voor een raam van zijn werkkamer zitten op het Oosteinde, bijna dag en nacht…
Wat zal het worden????? We wachten maar af!!!!!!

Ondertussen wordt er een brief naar de ouders gestuurd.

Geachte ouders,

Door bijzondere omstandigheden is ons bestuur genoodzaakt de reeds aangekondigde reis naar Zwitserland uit te stellen naar een later bepalende datum. Eventueel gespaarde gelden kunnen indien de leden dit wensen worden terug betaald.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik U nog het volgende te berichten: in september geeft ons koor een concert in Delft het welk door de NCRV wordt uitgezonden. Tot 22 augustus houden we vakantie maar op 23 augustus worden alle meisjes weer verwacht in een nog nader te bepalen repetitie lokaal.

Ten slotte: door verschillende meisjes wordt de financiële positie van ons koor in gevaar gebracht door het niet tijdig betelen van de contributie. We hebben daarom moeten besluiten dat de lopende contributie voor 1 september betaald moet zijn. Vanaf 1 september, zal het bestuur, wanneer een meisje vier weken ten achter is in het betalen der contributie hiervan schriftelijk aan de ouders kennis geven, en bij niet betalen binnen 14 dagen daarna, zal onvermijdelijk het lidmaatschap van het koor moeten vervallen.

Hoogachtend, het bestuur.

Eind augustus
De aap komt uit de mouw. Pater van Hauwe en onze dirigent hebben een zangspel geschreven, een soort opera over het leven van de Delftse Bagijn Geertruida van Oosten. Een groot werk in verschillende taferelen, dus een groot werk wat ons veel tijd zal kosten maar we zijn toch trots dat we dat gaan uitvoeren. In vijf dagen heeft onze directeur heel het werk gecomponeerd, vandaar dat we hem hele dagen tot diep in de nacht voor zijn raam zagen zitten, zonder op of om te kijken.

 

Donderdag 15 september
Voor de NCRV zingen we het volgende programma:

 1  Nederlandse volksliederen
   a. Het Kwezeltje
   b. Des winters als het regent
   c. Daar was een wuf die spon
 2  Franse volksliederen
   a. Puisque Robin
   b. Livarro
   c. Nous estions trois compagnons
 3  Zwitserse volksliederen
   a. l’ Alpee
   b. Belle Bionda
   c. le chagrin de Madeleine

Maandag 3 oktober
Een concert in de Stads Doelen. Het wordt een vrijwel nieuw programma en voor het eerst in een eigen kostuum.

kostuum

Zondag 16 oktober
In het zaaltje van de J.V.G op de Koornmarkt zijn een grote groep Duitsers met de jongerenafdeling van de K.V.P.
Wij worden uitgenodigd een avond voor hen te verzorgen.

Zondag 23 oktober
De Duitse K.V.P.-ers zijn nog steeds in de stad, en in het weeshuis op de Oude Langedijk hebben ze vandaag een plechtig lof, dat muzikaal door ons wordt verzorgd.

Zondag 13 november Geertruida
We voeren het zangspel Getruida van Oosten uit in de Stads Doelen om 15.00 uur.

Geertruida

Donderdag 17 en vrijdag 18 november
Weer de opvoering van het historische zangspel voor soli, koor, en orkest Geertruida van Oosten in de Stads Doelen. Bewerkt en getoonzet door Pierre van Hauwe. Tekst Pater Theo van Hauwe. Muzikale leiding Pierre van Hauwe. Regie Frits Waser. Er zijn ongeveer 100 medewerkenden.Geertruida

Zaterdag 24 december
We zingen in de St.Jozef kerk het lof voor Maria van Jesse.

Zondag 25 december
We geven 's middags een Kerstconcert met medewerking van Kees Waser declamatie.

Zaterdag 31 december
Onze directeur zit in Rome, en terwijl hij geniet van de prachtige kerken en gebouwen in de Eeuwige stad vermeld het jaaroverzicht van de krant van ons koor in de laatste editie van het jaar: Wij mogen terug zien op een succesvol jaar en beginnen vol frisse moed aan het nieuwe jaar.