Een nieuw jaar begint voor het Delfts Madrigaalkoor. Een jaar waarin hard gewerkt zal moeten worden om de successen van het vorige jaar te overtreffen. Het jaar wordt ingezet met een zanghulde aan de ouders van onze dirigent die in hotel centraal het feest vierden van hun veertig jarige bruiloft.

Hier het relaas van het verdere verloop:

Zondag 22 januari
krant

Een tochtje naar het Brabantse dorp Oirschot voor een concert aanvang 19.00 uur.
Het programma ziet er als volgt uit:

 1  Canons
 2  Nederlandse,Franse en Zwitserse volksliederen
 3  Werken uit het polyfone tijdperk en uit de baroktijd
 4  Kerkelijke liederen
 5  Negrospirituals
 6  Vier grote stukken uit bekende opera’s.

Brief aan onze donateurs.

Het is u reeds bekend dat op 31 januari ons koor u wederom een concert aanbiedt waarbij de Zwitserse Odette Ruffieux  solistische medewerking verleent. In verband met de aan de controle ondervonden moeilijkheden inzake de naleving der bepalingen betreffende de belasting op openbare vermakelijkheden [he he] hebben wij een nieuwe regeling ontworpen waarmede met dit concert een proef wordt genomen. Elke donateur heeft recht op een toegangbewijs tegen betaling van 0,25 cent hetwelk tevens het recht geeft op gratis bespreken van een plaats. Hierdoor is het mogelijk bij verhindering een der huisgenoten het concert te doen bijwonen hetwelk ingevolge de bepalingen der vermakelijkheid belasting anders niet mogelijk is.
Daar nu ook de kosten van plaats bespreken vervallen zijn, vertrouwen wij dat onze donateurs zich het geringe offer van 15 cent per concert gaarne zullen getroosten, te meer daar ook aan hen nu veel meer vrijheid wordt gelaten.
Gezien onze goede naam en de roep welke van onze Zwitserse soliste bij haar laatste optreden door Delft ging is een opwekking tot bijwonen van dit uitzonderlijke concert vrijwel overbodig.
Wij wensen u een genotvolle avond.

[Een ding weet ik zeker, deze brief is niet opgesteld door onze directeur poeh poeh.][redactie]

Donderdag 9 februari
Het madrigaalkoor reist naar Hilversum waar in de studio van de VARA polyfone werken worden opgenomen.

Zaterdag 11 februari
Nu gaan we naar Wateringen waar we medewerking verlenen aan een groot concert door Canto-Vivo.

Zondag 19 maart
Het koor zingt de H.Mis en het lof voor de eerste communiekantjes in de St.Hippolythus kerk.

Zaterdag 25 maart
We zingen het Maria van Jesse lof in de St Jozef kerk.

Vrijdag 7 april
Een vasten avondviering in het congregatiegebouw.

De reis naar Zwitserland is geregeld maar eerst krijgen we nog een brief van de geestelijke leider.

Beste meisjes,
Een prachtige reis staat jullie te wachten, hebben jullie er zin in? Ik denk het wel, en heel de leiding van het tournee ook, reken maar. En jullie verdienen het, heel het jaar is er weer hard gewerkt door de directeur, bestuur en leden en daarom is deze reis jullie van harte gegund. Geniet van het mooie van deze reis zoveel je kunt, geef je ogen en oren de kost als je andere landen doorrijdt en de vreemde talen hoort want het is leerzaam en het is fijn.
Maar het tournee is bij dit alles ook werken want jullie zijn de draagsters en propagandisten van de betere kunst en van opgewekte Hollandse clubgeest. En dit legt jullie ook enkele plichten op, denk allemaal daaraan wat dit praktisch voor jullie betekent, och eigenlijk maar een enkel puntje: volgzaamheid in alles wat van jullie gevraagd wordt door diegene die de leiding hebben. Werkt ten volle mee om alles direct en stipt te doen wat jullie gevraagd wordt, omdat dit nodig is, of om jullie conditie goed te houden voor de concerten of om voor ieder meisje de reis even aangenaam te maken.
Geniet dus volop maar help mee aan het welslagen van het tournee, wees niemand tot last en gun elkaar evenveel. Veel plezier op de hele reis, en een goede en tevreden thuiskomst.
Pater Theo van Hauwe.

En er volgt nog een brief van onze directeur.

Beste meisjes.
De eerste maal in augustus 1948 konden we niet geloven dat zoiets nog eens voor zou komen maar nu zullen als de verwachtingen niet teleurstellen, de komende dagen het vorige tournee volkomen in de schaduw stellen. Daar mijn heerbroer mijn stelregel over de reis al heeft gebruikt wil ik mij uitsluitend beperken tot mijn gebied: de zang. Het doel meisjes waarvoor we op reis gaan zijn is uitsluitend concerten geven. Al het andere hoe graag ik dat jullie ook gun is bijzaak en onze grootste zorg moet dan ook steeds de zang zijn.
Spaar je stem voor de uitvoeringen zorg dat je er flink en gezond voor blijft en zet alles opzij. 100% aandacht en geestdrift is nodig om onze zware concerten te doen slagen.  Doch, steeds heb ik op jullie kunnen rekenen en hoop dat nu weer te kunnen. Volg verder gewillig en zonder kritiek, ook als jouw mening ander is, de voorschriften van de leiding, en wanneer iedereen zich inspant bovenstaande regel in de komende dagen toe te passen, zal de reis een succes en een genot worden.
De directeur.

Programma in de Aula van de universiteit in Fribourg

 Jeudi 13 avril á 20.30 
 Concert du Madrigaalkoor de Delft Hollande, Hymne National Suisse et Neerlandais
 1  Chansons Neerlandaises et Suisses
   a. Des winters als het regent
   b. Het Kwezeltje
   c. Kadulletjes
   d. l’ Alpee
   e. Bella Bionda
   f. Le chagrin de Madeleine
 2  Quatre danses populires Neerlandaises
 3  Polyfonie et Baroque
   a. Adoramus te
   b. Duo Seraphim
   c. La tortorella
   d. Mignonne
   e. Ick weet een vraikin welbereidt
   f. Sound the trumpet
   Pauze
 4  Chansons religieuses et spirituals
   a. In den hemel is ene dans
   b. Miserere et Farce Domine
   c. Deep River
   d. I got a robe
   e. Swing low
 5  Quatre composistes d, opéra
   a. Guiseppe Verdi: Vergine Madre
   b. Richard Wagner: Spinnelied: Fliegende Hollánder
   c. Petro Mascagni: Ouverture Cavalleria Rusticana
   d. Charles Gounod: Valse, Faust

We vertrekken 10 april en de reis zal worden gemaakt per touringcar onder leiding van 2 geroutineerde chauffeurs.
Bericht aan de ouders.

Het is een prachtige reis en er gaat voldoende leiding mee en die bestaat uit de directeur, de voorzitter en beide echtgenoten, pater Theo van Hauwe voor de geestelijke verzorging. De leiding gaat mee zonder bezwaar van de koorkas. De reiskosten bedragen F.40, - en F.3, - reserve waarbij dan alles is inbegrepen. Bij de vorige reis is al bepaald dat niet alle meisjes mee kunnen daar wij anders onze gasten teveel belasten. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft en alleen de directeur bepaalt wie er meegaan.

 Lijst der reizigers:
 C van Adrichem   T van Heteren  C van Rijt
 B Andela  N de Groot  A van Rijt
 R Andela  J Hulsing  A Saraber
 C v/d Berg  A Kersbergen  A Schaareman
 L v/d Berg  T van Koppen  R Schulten
 D Blom  Th Kuypers  N Snelders
 J v/d Bos  C Langeveld  N Turkenburg
 L Bunzing  L van Leeuwen  A van Veen
 T van Dam  T Linthorst  N de Vreede
 L van Engelen  A Meyer  Gr Vrijmoed
 C van Etten  Tr Middelkoop   J Warning
 Joh. Eygermans  R Nooyen  C Waser
 Jac. Eygermans  M Onderwater  Corry Waser
 B Frehe  R de Ridder  C van Zon
 Leden die thuis bleven:
 C Wilmink  A Lausberg  


En natuurlijk Pater Th van Hauwe, Dhr P van Hauwe, Dhr J Lindeman, Dhr Waser, Mevr van Hauwe, Mevr Lindeman,
C Wilmink, A. Lindeman, A Lausberg en Dhr T Kramer.

Over kleding en slapen.
Er wordt aangeraden zo weinig mogelijk kleding mee te nemen. Oude kleding voor bergtochten is niet nodig. Het is verboden waar dan ook een lange broek te dragen. Natuurlijk geldt dit alleen voor de dames. We raden aan voor vroege bustochten en koude dagen wollen kleding bij zich te hebben. Vergeet geen toiletartikelen, waaronder ook closetpapier, eau de cologne vitagist en aspirine voor die het nodig hebben. Eigenhandig van slaapplaats of logies veranderen is natuurlijk verboden en zeer ongehoord. Vergeet bij vertrek bij de gasten niet de naam en adres te noteren, om later nog eens schriftelijk te bedanken. Rozenkrans en kerkboekje bij de hand hebben.
Over het eten.
Aan eten moet worden meegenomen:
1 pakje brood, klaargemaakt voor 12 uur in de bus. Boter en broodbelegging voor 7 maaltijden onderweg. Sanovite-liga-beschuit of iets dergelijks voor 4 maaltijden. Nodig onder de reis van Fribourg naar Parijs, kan dus in de koffer gepakt worden. Denk aan naaigerief, drinkfles of kruik [liefst onbreekbaar] iedere dag gevuld meenemen. Drinkbeker-vork- mes-lepel-bord [liefst ijzer] en servetten. 2 pakjes vermicellisoep en 2 bouillonblokjes. Verder veel fruit en dergelijke naar behoeven en gelieven. Vergeet niet op vrijdag zaterdag en zondag in Fribourg een pakje brood te vragen.

Vertrek markt

Maandag 10 april 
Delft-Brussel 160 km.
7 uur H Mis en algemene H Communie in de kapel van het Franciscus liefdewerk aan de Voorstraat. Voor die H Mis opgedragen door onze geestelijke leider, pater van Hauwe, nodigen wij alle ouders uit. 09.45 uur Aanwezig op de Nieuwe Langedijk, reisbureau v/d Werf waar de koffers op de bus worden gepakt. 10.00 uur opstellen voor de bus, we zingen het Wilhelmus en een Zwitsers volkslied, stappen in en vertrekken over Rotterdam naar Antwerpen. Voor de grens wordt koffie gedronken en eet men de boterham die van thuis is meegenomen. Ongeveer 15.00 uur komen we in Brussel aan en bezichtigen als er nog tijd voor is de markt, St Gudele en paleis van Justitie. Om 15.15 uur moeten we in de ons reeds zo goed bekende studio zijn van de Vlaamse omroep voor de repetitie en de uitzending is als volgt samengesteld: 16.45-16.55 uur Negro Spirituals, 17.15-17.45 uur Polyfonie.in de bus
Na de uitzending gaan we weer direct in de bus en rijden naar de Kajottercentrale, waar we om 19.00 uur een diner hebben waarvan het menu als volgt is: Soep, frites, rosbief erwtjes en gebak. Na het diner gaan we direct naar de slaapgelegenheid en proberen direct te slapen want de volgende dag wordt er vroeg reveille geblazen.

Dinsdag 11 april
Brussel-Remiremont [Vogezen] 506 km.
05.45 uur Opstaan en vlug aankleden. 06.15 uur H Mis. 07.00 uur Vertrek. Ontbijten gebeurt in de bus nadat de leiding 60 verse broden in de bus heeft bezorgd. We rijden nu rechtstreeks naar de Ardennen en kunnen enkele uren genieten van de mooie streken van België, passeren Namen en rusten even bij Bastogne, waar rond Nieuwjaar 1945 een geweldige veldslag is geleverd. Dan gaan we verder en komen om 11.30 uur in de prachtige stad Luxemburg waar wordt gegeten.
We rijden om 13.00 uur weg over Metz, middelpunt der Franse kolenmijnen naar Nancy. Enkele uren rijden we door het Moezeldal tot we in de Vogezen aanlanden, waar we kunnen genieten van grootse panorama’s en bossen. Tegen 17.00 uur zijn we dan in Remiremont waar we eten, enkele uren onze stijve benen strekken en om 20.00 uur ons tweede concert geven. Daarna gaan we naar het pensionaat slapen om de volgende dag weer fris de reis voort te zetten.

1

Woensdag 12 april 
Remiremont-Fribourg 240 km.
05.30 uur opstaan en H Mis. 07.00 uur en weer in de bus. Door de prachtige stad Mullhausen rijden we naar Basel, de eerste Zwitserse stad. We klimmen dan over de 1100 meter hoge Zwitserse Jura en zetten onze weg voort door deze vlakte met links de Jura en rechts de eerste bergketens der hoge Alpen. Met mooi weer kunnen we de Jungfrau en Matterhorn zien. Om ongeveer 11.00 uur zijn we in Fribourg, waar onze gasten voor het verdere programma zorgen.1

Donderdag 13 april ????
Deze gehele dag brengen we door als gasten van Le Petit choeur de Fribourg dat het hele programma samenstelt. Het enige wat we weten is een autotocht naar de bergen en het meer van Gruyeres en een concert in de stad Bulle. We wachten dus maar af.

Vrijdag 14 april 
Fribourg-Bern-Fribourg  60 km.
Na de gezamelijke H.Mis vertrekken we om 09.00 uur naar Bern.
We bezichtigen hier gezamenlijk de fonteinen, berenkuil en regering gebouw en kunnen verder in groepjes onze inkopen doen, wandelend op de overdekte trottoirs. Het pakje brood van onze gastheer wordt, s middags gegeten en dan gaan we van radio Bern bezoeken. onze busHier wordt tussen 14.00 en 17.00 uur opnamen gemaakt voor twee programma’s die later uitgezonden zullen worden. Hierna keren we terug naar Fribourg waar we om 20.30 uur ons grote concert geven.

1

 

Zaterdag 15 april
Fribourg-Geneve-Fribourg 240 km.
Een drukke maar prachtige dag. Na de H Mis vertrekken we om 09.00 uur en genieten van de prachtige vergezichten en staan plotseling bij het plaatsje Vevey voor het fraaie uitzicht over het meer van Geneve. We weten niet wat het eerst te bekijken, de woeste bergen van de Mont Blanc of het blauwe prachtige meer zelf. En vier uur lang zullen we met onze bus langs dit meer rijden en het nooit meer vergeten. We komen dan in de mooie stad Geneve waar we ons brood opeten en dan gaan we naar Lausanne en via een andere weg weer naar Fribourg. Hier wacht ons een heerlijk diner en soiree onder leiding van Bob Dietrich met zijn orkest. We nemen dan afscheid van onze gasten want de volgende dag wacht ons een grote reis.1

Zondag 16 april
Fribourg-Fontainebleau 520 km.
06.00 uur H Mis. 07.00 uur vertrek. Brood meenemen, ontbijt in de bus en een prachtige rit volgt nu langs het meer van Neuchatel en weer een klimpartij over de Jura naar de Franse stad Pontallier en komen op de autobaan Geneve –Parijs waar we veel onbewerkte grond en kreupelhout bossen passeren. Na enkele uren stoppen we voor het eten en de benen strekken en zo komen we in de buurt van Fontainebleau waar we de nacht doorbrengen.

in de sneeuw

Maandag 17 april
Fontainebleau-St Quentin  133 km
De dag van Parijs.  06.00 uur H Mis. 07.00 uur vertrek.Ontbijt in de bus en om 09.00 uur zijn we al in Parijs waar we blijven tot 18.00 uur. Behalve voor de radio uitzending om 17.00 uur voor radio Parijs hebben we de hele dag om Parijs te bezichtigen en dat doen we ook. Een uurtje hebben we ook nog nodig voor een heerlijk diner aan de buitenkant van de stad. Om 18.00 uur vertrekken we rechtstreeks naar het noorden waar we in St. Quentin een slaapplaats vinden.de groep

Dinsdag 18 april
St Quentin-Delft 320 km.
07.00 uur H Mis. 08.00 uur vertrek, ontbijt in de bus en na een uur rijden passeren we de zuidgrens van België en komen na nog een uur in Brussel aan waar ons een heerlijk diner wacht. Soep, varkenskarbonade, groente en frites en gebak. Om 16.00 uur vertrekken we uit Brussel om ongeveer 20.00 uur in Delft aan te komen. Wat een reis en toch waren we blij weer thuis te zijn en trots op ons metro kaartje.

metrokaartje

Donderdag 20 april
Concert in Delft

Maandag 8 mei
Concert in Rotterdam? [was niet goed meer te lezen, weet iemand dit nog? graag reactie]

Dinsdag 9 mei woensdag 10 mei
Meihulde in de St Hippolytus kerk

Dinsdag 16 mei
Opname voor de wereld omroep in de Doelen

Zaterdag 27 mei
Maria van Jesse lof in de St Jozef kerk

Zondag 28 mei 
H.Mis voor T.B.C. patiënten

Maandag 30 mei
Opname voor de NCRV in de Westerkerk

Vrijdag 16 augustus 
De radio uitzending van uit Parijs

Vrijdag 1 september
Concert in Delft

Zondag 1 oktober
Concert in Rotterdam met medewerking van Cees Waser[ declamatie ]

Donderdag 13 oktober
Weer een concert met medewerking van Cees Waser en uiteraard nog steeds Ton Kramer aan de vleugel

1Zondag 19 november.
Uitzending voor de AVRO van het koor van 15.35 -16.00 uur

Donderdag 23 november
Donateurs concert in de Doelen

Balans 1950
We hebben 46 leden, eerste sopraan 15, tweede sopraan 13, eerste alt 7 en tweede alt 11.
Er zijn 14 aspirant leden en we hebben 600 donateurs waar we heel blij mee zijn.
Twee leden hebben bedankt: Riet Kuypers en Corrie v/d Berg.