1961

Het jaar 1961 is een belangrijk jaar voor onze geschiedenis.
We hebben ons derde lustrum, we voeren het requiem van Verdi uit, en het Magnificat en Poorters van Delft.
Een jaar van weer nieuwe grammofoonplaten, van concerten in Berlijn en het binnentrekken van de Oostzone.
Kortom het gaat weer een top jaar worden.

Sinds kort beschikken we over een eigen repetitie lokaal boven de St Rosa school, welke met vereende krachten is gemetamorfoseerd.
Er hangt een geborduurd wandkleed van mevrouw Paardekamp, en er staat een privé piano van mevrouw van Hauwe ,die zij beschikbaar stelt aan ons,en er hangen nauwkeurig bij gehouden topografische kaarten van alle plaatsen in Europa waar we concerten hebben gegeven.

Woensdag 11 januari
We verzorgen een concert voor de schooljeugd in de Doelenzaal.
Dit is het programma.
Ars Nova stijl:
1.A Dieu confie
2.Or est Bayard
Polyfone werken:
1.Qual si puo dir
2.Godi pur
3.Omnes de Saba
4.Mignonne
Van Barok tot Romantiek:
1.Nymphs and Shepherds
2.O mon chez nous
3.Vesperkoor
Europese volksliederen:
1.Ain boer
2.Kap ik mijn wilgenblokjes
3.l’Alpée
4.Nekupuj
5.Spaanse serenade
Negro spirituels:
1.Deep River
2.I got a robe
3.Swinglow

Dinsdag 17 januari
Weer een volle zaal jeugd in de Stads Doelen waar we het requiem van Verdi laten horen, samen met Die Delftsche Sanghers.
Sopraan:               Ank Reinders
Alt:                      Rijkje Wolleswinkel
Tenor:                 Jan Waayer
Bas:                     Evert Lutz

Woensdag  18 januari
Een volle zaal met volwassen luisteraars naar de Messe di Requiem van Guiseppe Verdi.

Vrijdag 3 februari
Radio opname voor de VARA met liederen van Claudio Monteverdi en Adam de la Halle.

Maandag 6 februari
Een donateurs concert in het Prinsenhof.

Woensdag 15 maart
Weer een drukke avond in de Stads Doelen, we staan er voor de KRO.

Donderdag 16 maart
Nu is de AVRO aan de beurt en weer werken we als paarden.

Maandag 3 april
Een grote vriend van ons koor, broer van een van onze leden draagt vandaag zijn Eerste Plechtige H.Mis op en ’s avonds brengen wij een muzikale hulde op het familie feest.

Woensdag 5 april
Een prettige dag want we gaan naar Brussel maar het zal ploeteren worden.
En ja hoor, na een gezellig koffie uurtje, vijf uur lang in de studio van DECCA om twee grammofoonplaten te maken.
Een single met het Wiegenlied van Brahms en het Agnus Dei van Bizet.
De 33 toerenplaat komt met 12 liederen van Emiele Hullebroek.
Nel Scheffers, David Hollestelle en Henk Angenent zijn de prominente solisten op deze plaat en Pierre van Hauwe dirigeert het Opera Orkest
dat ons begeleidt alsof hij heel zijn leven er al voor staat.Weer een streep aan de balk.

Zondag 7 mei
We zijn weer een dag in Brussel en staan weer aangetreden in de studio van de Belgische Radio.
We zijn die dag nog niet klaar, we reizen nu naar Gemert waar we voor de tweede maal de Paters van het Kasteel gaan amuseren met een concert.


Maar de taferelen daarna in de bus naar huis zijn niet te beschrijven, want we hebben vandaag voor het laatst dit Madrigalen kostuum aan.
Er komt een nieuw kostuum dus alles mag met deze, plotseling tot vodden gedegradeerde kleding.
Het wordt dan ook een prachtig carnaval dat waard is om op film vast te leggen.(helaas niet gedaan).
Er kwamen er, zonder kostuum in Delft aan, tenminste zonder Madrigalen kostuum.
Voor ons Pinkster tournee hebben we een nieuw kostuum wat dan ook mee gaat in onze koffer.

Dinsdag 23 mei
Concert in Feldkirch-Oostenrijk.

Vrijdag 26 mei
Concert voor de zender RIAS in Berlijn.

Zaterdag 27 mei
Staan we voor Radio Freies Berlijn.

Dinsdag 30 mei
Alweer voor de radio en nu voor Radio Hannover.

Zaterdag 10 juni
De Belgische Nationale Radio Omroep zendt een programma uit van ons.
Intussen werken we aan de viering van ons lustrum en komt er een prachtig programmablad uit.

15-16-17-22-23-24 juni
Weer zes maal Elckerlyc, alweer voor het elfde jaar, en alles liep zoals het hoorde: prima dus.

Woensdag 21 juni                         

Samen met vijf andere koren staan we aangetreden op de binnenplaats van het Prinsenhof voor het jaarlijkse Federatie concert.               

Zaterdag 24 juni
Onze baas heeft nog een klein karweitje met de volkszangdag.

Dinsdag 27 juni
Op een avond van de Stedelijke Muziekschool mogen wij wat zingen en verschillende cursisten van ons ontvangen het eind diploma van de Stedelijke Muziekschool.

Vrijdag 21 juli
De VARA zendt een programma van ons uit.

Zaterdag 29 juli
De Wereldomroep zendt een programma uit met Europese volksliederen.

Dinsdag 1 augustus
We zijn te horen voor de radio bij de KRO.
Intussen is de drukte in volle gang voor ons derde lustrum.
Zeer druk wordt er gewerkt met vier madrigaalkoren, waarbij zeer veel oud-madrigalen mee doen.(even een indruk van de omvang van de repetities)
Maandag 28 augustus 19.30 repetitie
Dinsdag 29 augustus  20.00 repetitie
Vrijdag 1 september 20.00 repetitie
Maandag 4 september 19.30 repetitie
Dinsdag 5 september 20.00 repetitie
Donderdag 7 september 20.00 repetitie

Zaterdag 9 september
‘s Avond is er een feestavond voor de leden, oud leden, en ouders in het patronaatgebouw in de Simonstraat
Feestprogramma ter ere van het 15 jarig bestaan van D.M.K.
Welkomstlied
Korte opera: Bastien und Bastienne van Mozart.
Pauze
Kolderieke kraking      van enkele noten
      Waarbij de schijnwerpers op D.M.K.niet zullen ontbreken.
Het bestuur wordt verrast met een geschenk van ouders, leden en oud-leden in de vorm van een portableschrijfmachine, welke door de heer F.Meerhoff wordt aangeboden.

Zondag 10 september
Het officiële gedeelte begint met een H Mis in de St Hippolythus kerk opgedragen door kapelaan A.v/d Voorn, en Deken Kuyper hield de preek.
Het koor zong Missa Christus Rex van Hendrik Andriessen.
Daarna een feestelijk ontbijt en het instaleren van de nieuwe leden.
’s Middags heeft het bestuur met de directeur Pierre van Hauwe een receptie in de bovenzaal van de Stads Doelen.

Maandag 11 september
De AVRO zendt nu uit, ook met volksliederen.
Tevens hebben we generale repetitie in de Stedelijke Muziekschool op de Gasthuislaan 206 en wel om 10.00 uur.

Woensdag 13 september.
Onze dirigent treedt op deze dag op als quizmaster voor de Nederlandse en Belgische televisie.

Donderdag 14 september
In de Stads Doelen vindt de eerste van de reeks concerten plaats welke deze lustrumviering begeleiden.
In dit programma voor de donateurs zullen ook de oud-leden een groot aandeel hebben.
Wat zingen we zoal.

Koor 1 (1946-1951)                    Koor 2 (1951-1956)                   Koor 3 (1956-1961)

Jesu Dulcis                                Cantate Domino                       Omnes de Saba
Sound the trumpet                    Te Kieldrecht                          Vier Weverkens
Puisque Robin                            l’Alpée                                   Nymphs a Shepherds
Madeleine                                 Het Vesperkoor                       Mignonne

   Pauze
Het tegenwoordige koor zingt:
Or est Bayard , Ain boer ,   Vasubotu ,  La fete de Doaui,
La fierra vista ,  Godi pur ,  Wiegenlied,
Old Mac Donald ,  Spaanse serenade ,en het  Klompenlied.

Cock Paardekamp is nog steeds onze pianiste.

Dinsdag 10 oktober
We geven een concert samen met onze vrienden uit Berlijn.

Woensdag 18 oktober en donderdag 19 oktober
Ons gala concert met het Magnificat en Poorters van Delft in de Stads Doelen.

Zondag 5 november
In het Prinsenhof geven we een concert.

Zaterdag 18 november
We hebben er nog niet genoeg van en zingen een programma in Dirksland al zijn we ons avontuur nog niet vergeten.

Balans
De eerste sopraan:
1.Hanny Hoogendijk.             11.Petra Henneveld 
2.Marijke Verouden.              12. Thea Bekkers  
3.Bep de Kok                       13. Lenie van Wijnhoven       
4.Martha van Lier.                14.Joke Dukker . 
5.Riet Theunissen `             15.Ineke Hoogendijk  
6.Anneke Teunisse              16.Bella Nyon    .
7.Jeanne Hoogduin              17.Loes Pruysers
8.Co van Holstein.               18. Marianne Kalf
9.Annie Pieterse                 19.Tineke van Gils
10.René Rammeloo.            20.Ria Kokke

Tweede sopraan
1.Aga Bender.                    9.Ria Staakman
2. Marijke v/d Linden         10. Elly v/d Arend 
3.Coby Staakman.             11.Vronie Meerhoff .
4. Ria v/d Kraay.               12. Anneke Dijkgraaf
5.Ted Waser.                   13. Ria Zanini
6. Tonny v/d Stap.           14. Jenny Putters   
7.Corrie Stolk  .
8.Bep Rotteveel

Aspirant leden
Dinie de Vreede
Franca v/d Swaluw
Gerda Staakman
Dollie v/d Kraay 

Eerste alt
1.Nel Boer.                     11. Marijke Meerhoff
2.Truus Jansen.              12.Janeke Meerhoff.
3.Riet Derwort.              13.Bets Keller
4. Hannie Zoon              14.Tini Kops
5.Toos Nadorp.  
6.Trudi Nadorp.
7.Josie van Domburg.          
8.Lies Verlee
9.Jannie Frumeau.
10. Helly van Gentevoort.

Aspirantleden
Tineke Hartman
Ria Sonneveld

Tweede alt 
1.Toos van Heteren.
2.Joke Woltering.
3.Annie van Zon.
4.Alie Post.
5.Rosemieke van Hauwe
6.Lenie Quérain.
7.Ria Zantman.
8.Corrie Mathu.
9.Anneke Schlieker.
10.Gerry wensveen

Aspirantleden
Marga Boer
Ineke Woltering

Leden die zich uit lieten schrijven dit jaar.

Cock Waser               Leny van Wijnhoven
Marianne Sluis            Riet de Vreede
Ineke van Tongeren   Alie Wittenberg
Jeanne Zimmerman    Tini van Leeuwen
Joke v/d Reyken         Joke Tak.
Gerda v/d Ende