1979
.                  

Woensdag 27 juni


In de Delftse post, een huis aan huis blad voor Delft en omstreken verschijnt een bericht.
Madrigaalkoor opnieuw bijeen, en ex madrigalen gezocht.
Want wat is het geval……..
We worden gezocht en verzocht mee te doen aan een concert dat plaats vindt vanwege de afsluiting van de 16e internationale Orff-cursus Spelen met muziek waaraan 300 muziekleraren uit 12 landen mee doen, en waarbij wij ook een gedeelte van de avond verzorgen.

Op vrijdag 28 december komt er een uitvoering in de aula van de TH gebouw in Delft.

Op 13 juni zijn wij, een aantal madrigalen weer bijeen gekomen en tot ieders verbazing, zeker ook van onze dirigent, klonk het nog fantastisch.
We gaan dan ook weer repeteren en zoals vroeger, dus 2 keer per week voor de sopranen en twee keer per week voor de alten.
Ja ja, we zitten weer onder de knoet, maar we doen het met veel plezier.

Vanaf eind augustus gaan we met alle stemmen samen repeteren, ook twee maal in de week in de muziekschool.

Vanaf 22 september komen er extra repetities bij met het orkest en zo repeteren we hard.

Op 7 december komt er een brief van Pierre met het verzoek of we ook zaterdag 29 december willen zingen,want de zaal is helemaal uitverkocht op 28 december en natuurlijk doen we dit graag.


Het wordt een prachtig concert waar ook het Indo ensemble, het Opleiding Orkest en het groot Schoolorkest aan meedoet en niet te vergeten Walter van Hauwe  [blokfluit]


We eindigen het jaar in de wetenschap dat we in januari 1980 weer een concert geven.